Szkolenia budżetowe

Szkolenia z tej dziedziny, prezentują zagadnienia związane z praktycznymi aspektami działalności jednostek budżetowych. Podczas zajęć prelegenci omawiają między innymi takie obszary jak: rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza, uwarunkowania prawne w aspekcie podatkowym, CEIDG, egzekucja dla organów gmin itp. Szkolenia prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie, w tym obszarze.

 

Najbliższe szkolenia dla jednostek finansów publicznych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE 2019.10.29 2019.10.29 Wrocław
Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych 2019.11.04 2019.11.04 Rzeszów
Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych 2019.11.06 2019.11.06 Wrocław
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2019.11.28 2019.11.28 Katowice

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert