Doradztwo UE

dorue1-ed

Eurodirect filia BDO Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje, w tym zwłaszcza środków pochodzących z Unii Europejskiej. Od ponad 10 lat nasi konsultanci doradzają Klientom z sektora publicznego  i prywatnego  w jaki sposób planować i prowadzić przedsięwzięcia rozwojowe, a także optymalizować ich koszty w celu uzyskania jak najlepszych wskaźników, gwarantujących skuteczne aplikowanie o fundusze unijne .

Począwszy od 2003 roku konsultanci Eurodirect opracowali blisko 1000 projektów.
Pozyskane współfinansowanie pochodziło z funduszy przedakcesyjnych takich jak ISPA i PHARE, a następnie z programów operacyjnych dla okresu 2004-2006: ZPORR, SPO WKP, SPO ROL, SPO RZL i SPO Ryby.

W okresie 2007-2013 zrealizowaliśmy ponad pół tysiąca projektów, dla których pozyskaliśmy dofinansowanie z programów krajowych: PO IiŚ, PO IG, PROW, PO KL oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Uzupełnieniem dla funduszy unijnych były dotacje pozyskane ze środków norweskich i szwajcarskich, a także środki na rozwój kultury i ochronę dziedzictwa narodowego z puli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W nowym okresie programowania finansowego 2014 – 2020 do rozdysponowania wśród Beneficjentów, zarówno publicznych jak i prywatnych przeznaczono środki unijne w wysokości 82,5 mld euro. Dostępne będą one w ramach programów operacyjnych, z których najważniejsze to:

Pozyskane dotacje można będzie zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, efektywność energetyczną, rewitalizację, czy cyfryzację.

Mając na uwadze nasze olbrzymie doświadczenie zdobyte w toku 10 lat współpracy z samorządami i przedsiębiorstwami z terenu całego kraju zapraszamy do kontaktu w nowej perspektywie 2014 – 2020. Posiadana przez nas wiedza umożliwi znalezienie optymalnych rozwiązań, odpowiednich dla Państwa potrzeb inwestycyjnych.

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert