Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacje UE dla firm

dotue-edDotacje z Unii Europejskiej są dostępne osób rozwijających własny biznes. Środki unijne są doskonałym sposobem na pozyskanie funduszy na rozwinięcie działalności gospodarczej, a decydując się na wnioskowanie o dotację warto skorzystać z pomocy doświadczonego zespołu konsultantów naszej firmy.

W ramach proponowanej współpracy, stworzymy wraz z Państwem biznes plan planowanej inwestycji, przeprowadzimy analizę ekonomiczno – finansową przedsięwzięcia, a wreszcie przygotujemy sam wniosek o dofinansowanie i kompleksowo zaopiekujemy się całym procesem aplikowania o środki.
Nasze wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków na inwestycje w przedsiębiorstwach potwierdzić mogą zadowoleni Klienci , z którymi z sukcesem przeszliśmy przez cały proces aplikacyjny.

Dotacje UE dla strefy budżetowej

dotue-ed1Od ponad 10 lat wspieramy samorządy z całej Polski w pozyskiwaniu środków na inwestycje. Dzięki naszej pomocy udało się z sukcesem zrealizować kilkaset projektów  w sektorze publicznym, dla których łączna kwota przyznanego dofinansowania przekracza wartość
100 000 000 zł.

Doradzamy w zakresie optymalnego zakresu inwestycji, przeprowadzamy gminy przez formalne procedury okołoinwestycyjne, pomagamy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla rozpoczęcia ubiegania się o środki unijne. W zakres przygotowywanej przez nas dokumentacji wchodzą studium wykonalności inwestycji, analiza ekonomiczno – finansowa i wniosek o dofinansowanie wraz z pozostałymi załącznikami.

Zarządzanie i rozliczanie projektów

dotue-ed2Nasi konsultanci pomogą Państwu nie tylko w zdobyciu, ale także w wykorzystaniu a następnie prawidłowym rozliczeniu pozyskanych środków unijnych.
Dzięki naszej ofercie z zakresu zarządzania i rozliczania projektów dowiedzą się Państwo:

  • jak prowadzić inwestycje zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej

  • jak prawidłowo kwalifikować koszty

  • jak przeprowadzić obligatoryjną promocję i informację projektu

  • jak ewidencjonować i dokumentować wydatki w projekcie i prowadzić jego księgowość

  • jak dobrze przygotować się do kontroli ze strony odpowiednich organów, by nie narazić firmy na pozbawienie lub ograniczenie środków na realizowane projekty

W ścisłej współpracy z Klientem przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem projektu, pomagamy w opracowywaniu dokumentacji przetargowej, doradzamy w zakresie zarządzania i monitorowania projektu.

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert