Projekty zrealizowane

Konsultanci naszej firmy brali również udział w realizacji następujących projektów:

 • Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk - Mechanizmy Finansowe EOG i Norweski.

 • Parafia Św. Małgorzaty w Dębnie – MKIDN x 3

 • Parafia Św. Trójcy w Iwanowicach – MKIDN x 3

 • Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe - MKiDN

 • Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej – MKiDN

 • Dom Kultury w Kluczach – MKiDN

 • Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa – opracowanie studium wykonalności inwestycji „Usunięcie szkodliwego azbestu ze ścian szczytowych budynków mieszkaniowych

 • Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu lotników w Mielcu, wraz z zastąpieniem go nowoczesnymi technologiami dociepleń, RPO WP 2007-2013

 • Administracja Domów Mieszkalnych w Chełmku - opracowanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych dla inwestycji pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Chełmku” MRPO 2007-2013

 • Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie, Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz analiza kosztów-korzyści projektu zakupu specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie., PO IŚ 2007-2013

 • Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie- Opracowanie studium wykonalności dla zadania pod nazwą: "Utworzenie laboratorium analiz chemicznych w mikroobszarze". PO IG 2007-2013

 • Dom Kultury w Kętach, opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania Infrastruktura kultury, MKIDN

 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój opracowanie wniosku aplikacyjnego do działania 12.2 POIŚ na zakup sprzętu medycznego

 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Małgorzaty w Dębnie - Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania "odnowa i rozwój wsi."

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie opracowanie wniosku oraz Studium Wykonalności do działania 12.2 POIŚ na zakup sprzętu medycznego

 • ZOZ Szpitala św. Łukasza w Końskich, opracowanie Analizy finansowej - w formie Aneksu do Studium Wykonalności w ramach ZPORR Województwa Świętokrzyskiego.

 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju - Wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko.

 

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert