Dofinansowanie w liczbach

Konsultanci EURODIRECT brali udział w realizacji następujących projektów, którym przyznano dofinansowanie:

Podmiot i zakres opracowanej dokumentacji

Kwota przyznanego dofinansowania w PLN

Fundusze przedakcesyjne

GOLD DROP Sp. z o. o. – rozbudowa linii produkcyjnej - Phare 2002 

184 000,00   

Firma PILPOL Ryszard Pilch – Phare 2002 – unowocześnienie linii produkcyjnej

151 000,00   

PPUH “PEGAS” Krzysztof Filo – Phare 2002 – zakup maszyn

120 000,00   

PPH POLFENDER – Phare 2002 – zakup maszyn

59 000,00   

Razem

514 000,00   

Okres programowania 2004 - 2006

Starostwo Powiatowe Limanowa - ZPORR 1.1.1 – drogi

9 360 000,00   

Starostwo Powiatowe Miechów – ZPORR 3.1 – drogi

6 178 271,59   

Szpital św. Anny w Miechowie – ZPORR 1.3.2 – przebudowa szpitala

6 079 509,00   

Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie - ZPORR 1.1.2 - drogi

6 051 791,74   

Urząd Gminy Oświęcim - ZPORR 1.2  - kanalizacja

3 868 934,68   

Starostwo Powiatowe Wadowice - ZPORR 3.1 – drogi

2 301 912,29   

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH - ZPORR 1.5 – e-Kraków

2 290 264,10   

Urząd Gminy Maków Podhalański – 3.1 ZPORR – wodociągi

1 380 674,00   

Urząd Gminy Szczucin - ZPORR 3.1 - drogi

1 027 018,00   

Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu - ZPORR 1.3.2 – przebudowa obiektu

998 077,48   

Urząd Gminy Laskowa – ZPORR 3.1

800 000,00   

Urząd Gminy Tymbark - ZPORR 3.2 – drogi

484 420,59   

Urząd Gminy Nawojowa – 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

450 000,00   

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski - 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

450 000,00   

Urząd Gminy Radłów - 2.3 SPO ROL Odnowa Wsi

450 000,00   

Urząd Gminy Chodel – 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

448 000,00   

Urząd Gminy Wietrzychowice - 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

445 000,00   

PPUH „PEGAS” Krzysztof Filo – SPO WKP 2.3

437 500,00   

Urząd Gminy Gnojnik - 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

394 000,00   

Urząd Gminy Sułoszowa - 2.3 SPO ROL Odnowa wsi 

343 000,00   

Urząd Gminy Nawojowa – 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

318 394,00   

Urząd Gminy Siepraw - 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

310 000,00   

Urząd Gminy Szerzyny - 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

254 000,00   

Urząd Gminy Laskowa - ZPORR 3.1

234 726,37   

Urząd Gminy Laskowa - ZPORR 3.5.2 – zakup sprzętu medycznego

232 114,02   

Urząd Gminy Polanka Wielka - 2.3 SPO ROL Odnowa wsi 

221 000,00   

Urząd Gminy Krynice - 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

180 000,00   

„MER – POL” Sp. j. - SPO ROL 1.5 – modernizacja zaplecza logistycznego

140 000,00   

Urząd Gminy Szczucin - ZPORR 3.1 - przedszkole

80 591,58   

Urząd Gminy Chodel – 2.3 SPO ROL Odnowa wsi

30 000,00   

WB Electronics Sp. z o.o. - SPO WKP 2.2.2 – targi gospodarcze

20 000,00   

 Razem 

46 259 199,44   

Okres programowania 2007 - 2013

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój – 12.2 PO IŚ – zakup sprzętu medycznego

56 689 306,19   

Gmina Dobczyce - PO IŚ 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa 

18 158 694,00   

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie – POIiŚ 1.1 – gospodarka wodno - ściekowa 

13 021 557,13   

Starostwo Powiatowe w Olkuszu – MRPO 4.1 A - drogi regionalne

12 712 090,00   

Gmina Miasto Rzeszów – RPO WP 1.3 – Regionalny system innowacji

 12 235 959,55   

Starostwo Powiatowe w Olkuszu – MRPO 4.1 C - drogi powiatowe

9 700 800,00   

Starostwo Powiatowe w Miechowie – MRPO 4.1 C - drogi powiatowe

9 362 790,00   

Urząd Gminy Radłów – MRPO 7.1 - gospodarka wodno-ściekowa

8 000 000,00   

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie - MRPO 4.1 - drogi

6 216 437,00   

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie - MRPO 4.1

5 905 476,00   

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – RPO Województwa Świętokrzyskiego 4.2 - termomodernizacja SPZZOZ

4 946 083,83   

Urząd Gminy Laskowa - MRPO 7.1 - gospodarka wodno – ściekowa 

4 549 547,00   

Powiat Tarnowski, MRPO 4.1 C, przebudowa dróg powiatowych

4 302 291,29   

Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska - 6.1 A MRPO - rewitalizacja miasta

3 885 000,00   

Gmina Moszczenica – dz. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW – kanalizacja

3 842 842,00   

Starostwo Powiatowe w Miechowie – 4.1.C MRPO – drogi regionalne

3 737 499,56   

Starostwo Powiatowe w Olkuszu - MRPO 1.1B – rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego

3 604 305,00   

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu – 7.1 RPO WP – Rewitalizacja miast 

3 171 228,02   

Gmina Oświęcim, dz. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW – kanalizacja

3 073 770,00   

Gmina Nawojowa – MRPO 6.2 B – Rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej

3 000 000,00   

Starostwo Powiatowe w Olkuszu – MRPO 6.1 B - budowa sali sportowej

2 999 516,00   

Gmina Książ Wielki - MRPO 6.2 B – budowa przedszkola

2 933 760,00   

Urząd Gminy Biała Rawska – II 4 RPO WŁ - gospodarka wodna

2 815 499,99   

Gmina Lipnica Murowana – MRPO 6.2 B – budowa przedszkola wraz z wiązanką komunikacyjną

2 084 474,00   

Gmina Rzepiennik Strzyżewski - MRPO 6.2 B – budowa sali gimnastycznej

2 696 557,90   

Gmina Racławice -  dz. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW - kanalizacja

2 645 744,00   

Powiat Tarnowski, MRPO 4.1 C, przebudowa dróg powiatowych

2 549 987,87   

Urząd Miasta i Gminy Rzeszów -  5.2 RPO WP – rehabilitacja

2 491 985,50   

Gmina Korzenna MRPO 3.2 A - rewitalizacja zabytku 

2 063 568,60   

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Działanie 12.1 PO IŚ – zakup środków transportu

2 051 407,00   

Gmina Książ Wielki, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW

2 005 879,00   

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich - 4.2 RPO Województwa Świętokrzyskiego - modernizacja gospodarki energetycznej 

1 490 490,73   

Gmina Skołyszyn, działanie 4.4 RPO WP - Remiza OSP

1 700 000,00   

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – 12.2 PO IŚ - zakup sprzętu medycznego

1 639 225,00   

Gmina Iwanowice, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW – kanalizacja

1 552 596,00   

Urząd Gminy Kozłów – 9.1.1. PO KL – przedszkole

1 543 517,73   

Gmina Mielec, działanie I.4.4 Polityka PO RPW

1 471 776,78   

Gmina Słaboszów - MRPO 6.2 - infrastruktura oświatowo-sportowa

1 376 617,00   

Gmina Laskowa - MRPO 6.2 B – rozbudowa budynku gimnazjum

1 369 914,00   

Gmina Iwanowice – MRPO 6.2 B – budowa zespołu boisk sportowych

1 356 548,00   

Gmina Sanok - RPO WP 2.1 – drogi

1 200 000,00   

Urząd Gminy Sanok - 5.3 RPO WP – budowa euro boiska 

1 200 000,00   

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy - MRPO 7.2 – termomodernizacja

1 108 578,75   

Gmina Charsznica (MRPO 6.2 B) - budowa budynku wielofunkcyjnego

1 108 578,75   

Tip –Top Sp. z o.o. - PROW dz. 1.2.3 - budowa zakładu produkcyjnego

1 092 593,60   

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. – MRPO 1.2 - wdrożenie e-usług z zakresu ochrony zdrowia

1 086 465,00   

Gmina Słaboszów, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW – przydomowe oczyszczalnie ścieków

1 013 717,00   

Wiesław Mucha Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Mebli Tapicerowanych „KANITA” EKSPORT – IMPORT – MRPO 7.2 – inwestycje w zakresie ochrony powietrza

894 368,45   

Gmina Książ Wielki – 8.3 POIG

848 154,02   

Urząd Gminy Moszczenica – MRPO 6.2 A – odnowa centrum wsi

845 606,00   

Urząd Miasta i Gminy Miechów – POIG 8.3 

790 455,50   

Gmina Iwanowice – MRPO 6.2 B – budowa sali gimnastycznej z węzłem sanitarnym

784 473,00   

Gmina Wolbrom – MRPO 6.2 B – budowa sali gimnastycznej

767 349,00   

Gmina – Miasto Świnoujście – RPO WZ 3.2 – rozwój Systemu Informacji Przestrzennej

748 620,00   

Krakstone Grzesikowscy Spółka Jawna - MRPO 2.1 A - rozbudowa parku maszynowego

701 599,06   

Urząd Miasta Wolbrom - MRPO 6.1 A, - rewitalizacja miasta

699 084,19   

Gmina Wolbrom – MRPO 6.2 B – budowa sali gimnastycznej 

630 377,00   

Urząd Gminy Szerzyny - MRPO 6.2 A - odnowa centrum wsi 

629 036,00   

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania Szkoła Podstawowa w Kadłubie - RPO WO – remont szkoły

625 036,79   

Urząd Gminy Dębno – 9.1.2. PO KL - zajęcia pozalekcyjne gimnazjum

608 492,00   

Urząd Gminy Iwanowice – PROW - kanalizacja 

605 960,00   

Szpital Św. Anny w Miechowie - MRPO 7.2 - poprawa efektywności energetycznej 

597 392,00   

KRAKSTONE  Grzesikowscy Spółka Jawna – MRPO 2.1A - zakup maszyn

562 072,00   

Urząd Gminy Sułoszowa - 9.1.1. PO KL - przedszkole

548 810,22   

Gmina Brzesko – 8.3 POIG – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

540 823,08   

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - 7.3 MRPO – gospodarka odpadami

529 074,00   

UPIW Sp. z o.o. Sp. Komandytowa - RPO Województwa Mazowieckiego 1.5 -  zakup urządzeń do produkcji etykiet RFID

507 700,00   

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe - Odnowa i Rozwój Wsi PROW

500 000,00   

Gmina Książ Wielki – Odnowa i rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

500 000,00   

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Odnowa i rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

500 000,00   

Urząd Gminy i Miasta w Radłowie – Odnowa i rozwój wsi, PROW

500 000,00   

Urząd Gminy Książ Wielki – PROW

500 000,00   

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim – PROW

500 000,00   

Urząd Gminy Dębno – 9.1.2 PO KL– zajęcia pozalekcyjne szkoła podstawowa

496 062,87   

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANDERS Eksport – Import Setla Wiesław - 1.2.2 RPO WŚ – zakup maszyn

474 000,00   

Urząd Gminy Iwanowice – PROW 2007 – 2013 Odnowa i rozwój wsi

441 962,00   

Przedsiębiorstwo Współpracy Gospodarczej „Krakservis” Sp. z o.o. – 2.1A MRPO - budowa lakierni

374 479,00   

INFOR Training Sp. z o.o. - Działanie 8.2.1 PO KL

369 156,90   

Transport - Spedycja Grabowski, Tomasz Grabowski – 8.2 POIG – wdrożenie systemu informatycznego B2B

273 933,65   

Gmina Ujazd - Odnowa i Rozwój Wsi PROW

257 815,00   

Urząd Gminy Rzezawa – PROW

251 895,00   

Kabelkom Sp. z o.o. Joint Venture – 6.1 POIG – Plan Rozwoju Eksportu

245 981,25   

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – PROW Odnowa i rozwój wsi 

243 380,00   

ARG-Projektowanie inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel – Spółka Jawna – 2.1 A MRPO - zakup urządzenia

240 741,60   

Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe -Odnowa i rozwój wsi PROW

239 145,00   

Zakład Produkcyjno Handlowy „ALDAN” Aleksander Kałwa – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW

237 403,50   

Przedsiębiorstwo Poligraficzne Ragus J. Ragus, M. Ragus Sp. J. – działanie 2.3 RPO Woj. Mazowieckie

234 999,50   

Bielenda Kosmetyki Naturalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 2.1A MRPO - zakup sprzętu

231 000,00

COEMI Wiśniewscy Spółka Jawna - RPO WŁ III..6 – targi i misje

229 917,41   

THS Tomasz Serwatka – POIG 8.2

227 880,00   

"PEGAS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – MRPO 2.1A - zakup sprzętu (pełna dokumentacja: wniosek + biznes plan);

200 000,00   

Firma Usługowo –Transportowo -Handlowa R -BUD Ryszard Birkowski – PROW, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - budowa hali produkcyjno - magazynowej

192 000,00   

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Panny Męczennicy w Turzy – Odnowa i rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

190 336,00   

Gmina Sułoszowa – 9.1.1 POKL – przedszkole

188 487,16   

Pawlik Nieruchomości S.C. Piotr Pawlik i Gabriela Nowosielska-Pawlik - RPO WŁ 4.3 - e-technologie

170 000,00   

FOLIOGRAF PRACOWNIA REKLAMY Jan Bojdo – 2.1A MRPO -zakup maszyn

152 280,00   

Firma Hanpol Maria Holota – 2.1A MRPO – zakup innowacyjnych maszyn

142 000,00   

COEMI Wiśniewscy Spółka Jawna - RPO WŁ IV.3 – e-Coemi

137 793,46   

Krystynka FH Krystyna Drabik, 2.1 A MRPO - budowa magazynu

136 375,00   

Kabelkom  Sp z o.o. – 5.4.1 POIG - Wniosek na ochronę własności intelektualnych

136 351,56   

Urząd Gminy Iwanowice – PROW 2007 – 2013 Odnowa i rozwój wsi 

112 860,00   

Piekarnia Stryszów Jadwiga Kolasa  POIG  8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu w typu B2B

105 112,00   

Piekarnia Stryszów Jadwiga Kolasa – 2.1 MRPO 

100 650,72   

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. – POIG 8.2 

98 988,85   

Zakład Produkcyjno Handlowy SZCZELINEX Kazimierz Gawron - 2.1 A MRPO – zakup sprzętu

79 200,00   

Urząd Gminy Biała Rawska – „Odnowa i rozwój wsi” PROW

74 482,00   

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw "VORTUMNUS" Sp. z o. o. - RPO WP 1.4B -  udział w targach międzynarodowych

51 356,40   

Tomasz Brodowicz - Ułatwienie startu młodym rolnikom PROW

50 000,00   

Stowarzyszenie "Bractwo Szkolne" na rzecz Budowy Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie POKL 9.5 – edukacja

49 995,00   

Urząd Gminy Dębno - 6.3  POKL - warsztaty przedsiębiorczości

49 400,00   

Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych w Krzeszowicach POKL 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

49 900,00   

Melba s.c. – 8.2 POIG - Wdrożenie systemu B2B

48 500,00   

Stowarzyszenie "Bractwo Szkolne"  na rzecz Budowy Szkoły Podstawowej – 9.5 POKL

46 000,00   

Stowarzyszenie "Bractwo Szkolne"  na rzecz Budowy Szkoły Podstawowej – 9.5 POKL

46 000,00   

RST Piotr Rutkowski, Rozalia Szwarczyk, Anna Sanocka - Trąbka Spółka Cywilna - 2.1 A MRPO – zakup urządzeń

42 900,00   

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni – 9.5 POKL - wzmocnienie lokalnych pracowników kultury

42 534,00   

Paulina Kudas –  „Damy radę! Otwieramy własny biznes” – 6.2 POKL;

40 000,00   

Zakład Samochodowy ABC Mruk Łukasz- MRPO 2.1A - zakup maszyn

38 430,00   

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw "VORTUMNUS" Sp. z o. o. - RPO WP 1.4B – udział w targach międzynarodowych Kijów

36 877,73   

Kabelkom  Sp z o.o.- dz.1.2.4 RPOWŚ targi i misje

28 914,28   

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw "VORTUMNUS" Sp. z o. o. - RPO WP 1.4B  – udział w targach międzynarodowych Nitra

26 827,64   

CD Spółka Akcyjna  - PO IG 6.1 Plan rozwoju eksportu;

10 000,00   

AGRARIUS Sp. z o.o. - PO IG 6.1 Plan rozwoju eksportu;

10 000,00   

Vipera - PO IG 6.1 Plan rozwoju eksportu;

10 000,00   

Bielenda Kosmetyki Sp. z o. o. - PO IG 6.1 Plan rozwoju eksportu;

10 000,00   

„MAKROTERM” Agata i Krzysztof Wąchała, Spółka jawna – PO IG 6.1 Plan rozwoju eksportu;

10 000,00   

ExpressMap Polska sp. z o.o – POIG 6.1 Plan rozwoju eksportu;

10 000,00   

GREEK TRADE Sp. z o.o. - PO IG 6.1 Plan rozwoju eksportu;

 8 000,00   

 Razem 

263 231 461,56   

Pozostałe

Starostwo Powiatowe w Gorlicach – GIS konkurs III

2 703 529,00   

Starostwo Powiatowe w Gorlicach – GIS konkurs IV

2 560 592,00   

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA w Głuchołazach – NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji  

640 601,00   

Urząd Gminy Nawojowa – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011;

695 961,46   

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie – MKiDN Biblioteka + Infrastruktura bibliotek – budowa gminnej biblioteki publicznej

584 834,90   

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie – MKiDN – budowa Gminnej Biblioteki Publicznej

584 834,90   

Dom Kultury w Kętach – MKiDN 2009 – remont obiektu, infrastruktura kultury

500 000,00   

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

499 567,74   

Gmina Nowogrodziec - MKiDN 2010 - ochrona zabytku 

100 000,00   

Parafia p.w. Św. Małgorzaty w Dębnie – MKiDN – renowacja kościoła

24 744,00   

Urząd Gminy Moszczenica „Rzeczpospolita Internetowa”

15 000,00   

 

8 909 665,00   

RAZEM

318 914 326,00   

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert