Doradztwo Unijne

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje, w tym zwłaszcza środków pochodzących z Unii Europejskiej. Doradzamy Klientom z sektora publicznego  i prywatnego, z kapitałem krajowym jak i zagranicznym.

W nowym okresie programowania finansowego 2014–2020 do rozdysponowania wśród Beneficjentów przeznaczono środki unijne w wysokości 82,5 mld euro, z tego m.in.:

1. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych:

2. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

3. 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.

Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 ok. 25 % wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to niemal 40 %.

Pozyskane dotacje można będzie zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, efektywność energetyczną, rewitalizację, czy cyfryzację.

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert