Pieniądze na wsparcie eksportu w Małopolsce jeszcze w 2015

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa Małopolskich MŚP

W nowym, małopolskim programie regionalnym znalazły się pieniądze na wsparcie działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie województwa.

W ramach poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa Małopolskich MŚP wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:

  • opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
  • opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej,
  • udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
  • zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,
  • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług)

Maksymalna kwota dofinansowania to 200 000 PLN

Ogłoszenie naboru planowane jest w III kwartale 2015 r., jednak w pierwszym naborze nie będzie można się ubiegać o realizację projektów inwestycyjnych związanych z dostosowaniem produkcji do wymagań rynku docelowego.

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert