Fundusze Unijne

Fundusze unijne są środkami finansowymi wykorzystywanymi do wyrównania poziomu społecznego i ekonomicznego we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Ich podstawowe zadania to:

  • podniesienie konkurencyjności regionów i zwiększenie zatrudnienia

  • wsparcie rozwoju infrastruktury oraz potencjału ludzkiego i gospodarczego

  • wsparcie i realizacja projektów o charakterze międzynarodowym

Środki finansowe UE dostępne są w ramach funduszy strukturalnych:

oraz Funduszu Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej.


W okresie programowania 2014 – 2020 fundusze unijne w Polsce będą rozdzielone pomiędzy następujące Programy Operacyjne:

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert