Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. 2017.09.20 2017.09.20 Katowice
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2017 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2017.09.22 2017.09.22 Katowice
Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.09.23 2017.10.01 Katowice
System INTRASTAT w 2017 roku. Warsztaty praktyczne.- wypełnianie deklaracji na platformie PUESC. 2017.09.25 2017.09.25 Katowice
VAT - zmiany 2017/2018 i praktyczne problemy SPLIT PAYMENT 2018. 2017.09.27 2017.09.27 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.09.28 2017.09.28 Katowice
Ekonomiczne aspekty windykacji. Studium przypadków. 2017.09.29 2017.09.29 Katowice
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.10.02 2017.10.17 Katowice
Budżet: USTAWA O RACHUNKOWOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2017.10.02 2017.10.02 Katowice
Ceny transferowe 2017- najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. 2017.10.05 2017.10.06 Katowice
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2017.10.07 2018.01.13 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2017.10.07 2018.01.13 Katowice
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ 2017.10.09 2017.10.09 Katowice
Najnowsze oraz projektowane zmiany w prawie pracy 2017 oraz bieżące kontrowersje 2017.10.11 2017.10.11 Katowice
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2017.10.12 2017.12.08 Katowice
Strony 123wszystkich 40

polecamybdo academyinfor trainingpolexpertpiotr tymochowicz