Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Metoda podzielonej płatności oraz inne zmiany w VAT 2018/2019 roku. 2018.07.26 2018.07.26 Katowice
Budzet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIACH "RB" ZA I PÓŁROCZE 2018 2018.07.27 2018.07.27 Katowice
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.08.03 2018.08.03 Katowice
Budżet: ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ W SPLIT PAYMENT - RACHUNEK BANKOWY VAT SPLIT PAYMENT 2018.08.21 2018.08.21 Katowice
Praktycznie o RODO/GDPR. Unijna reforma ochrony danych osobowych. 2018.08.23 2018.08.23 Katowice
Dokumentacja pracownicza - wybrane zagadnienia dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentach oraz przygotowanie się do zmian w zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej 2018.08.24 2018.08.24 Katowice
Budżet: KSIEGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018/2019 - NOWE ZASADY GRUPOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZY SPORZĄDZANIU PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019 2018.08.24 2018.08.24 Katowice
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach 2018/2019 2018.08.27 2018.08.27 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.08.27 2018.08.27 Katowice
Korygowanie listy płac i dokumentacji rozliczeniowej w praktyce w 2018r. 2018.08.28 2018.08.28 Katowice
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.09.01 2018.11.17 Katowice
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia popołudniowe 2018.09.04 2018.11.13 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy z praktycznym modułem komputerowym 2018.09.08 2018.12.16 Katowice
Budżet: Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.09.11 2018.09.11 Katowice
Zasiłki w 2018r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2018.09.12 2018.09.12 Katowice
Strony 123wszystkich 35

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert