Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2019 oraz VAT - obowiązkowy split payment oraz biała lista podatników 2019.11.19 2019.11.21 Katowice
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2019r 2019.11.19 2019.11.19 Katowice
VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) - zmiany od 2020 roku. 2019.11.19 2019.11.19 Katowice
Kompendium zmian w kadrach i płacach. Zmiany od 2019 roku w prawie pracy oraz płacach 2019.11.19 2019.11.20 Katowice
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.11.23 2020.02.09 Katowice
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019/2020 2019.11.25 2019.11.25 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych z omówieniem nowych formularzy podatkowych 2019.11.26 2019.11.26 Katowice
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych w 2019r 2019.11.27 2019.11.27 Katowice
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2019.11.28 2019.11.28 Katowice
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2019.11.30 2020.02.01 Katowice
Quick fixes 2019.12.03 2019.12.03 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.12.04 2019.12.04 Katowice
Rewolucja w płatnościach 2019/2020 2019.12.05 2019.12.05 Katowice
Specjalne strefy ekonomiczne - prawne i podatkowe aspekty działalności 2019.12.05 2019.12.05 Katowice
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Aktualne orzecznictwo. Skutki w CIT i PIT. 2019.12.05 2019.12.05 Katowice
Strony 12wszystkich 22

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert