Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Zatrudnianie cudzoziemców oraz delegowanie pracowników z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2018r. 2018.02.22 2018.02.23 Katowice
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2018.02.26 2018.02.27 Katowice
Budżet: NOWY PLAN KONT - NOWA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ - RACHUNKOWOŚĆ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 2018.02.27 2018.02.27 Katowice
Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ŚWIETLE NOWEGO PLANU KONT NA ROK 2018 - nowe struktury JPK od 1 lipca 2018 i mechanizm podzielonej płatności 2018.02.27 2018.02.27 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.02.28 2018.02.28 Katowice
PRAWO PRACY W PRAKTYCE W 2018 ROKU. Najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego 2018.03.02 2018.03.02 Katowice
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych - RODO 2018 2018.03.12 2018.03.12 Katowice
Budżet: INSTYTUCJE KULTURY - PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT OD 2018 ROKU W TYM SPRAWOZDANIA Z OPERACJI FINANSOWYCH , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANYU FINANSOWEGO ORAZ ZMIANY DO BILANSU INSTYTUCJI KULTURY 2018.03.13 2018.03.13 Katowice
Budżet: JEDNOSTKOWE I ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - sporządzenie i zatwierdzenie 2018.03.14 2018.03.14 Katowice
Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa 2018.03.14 2018.03.14 Katowice
Czas pracy w produkcji 2018 (pięcio i czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany).Planowanie, zarządzanie i rozliczenie czasu pracy - omówienie zalet i wad systemów 8 i 12-godzinnych 2018.03.14 2018.03.14 Katowice
Skuteczna rekrutacja i selekcja w aspekcie przepisów prawa pracy 2018.03.15 2018.03.16 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2018.03.17 2018.06.30 Katowice
Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 2018.03.19 2018.04.10 Katowice
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe 2018.03.19 2018.03.20 Katowice
Strony 123wszystkich 39

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert