Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.09.21 2017.09.22 Kraków
Usługi budowlane oraz budowlano montażowe, w tym wykonywane na warunkach FIDIC - opodatkowanie VAT, CIT, PIT - najnowsze zmiany. 2017.09.21 2017.09.21 Kraków
Prawo pracy w praktyce 2017 r.Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2017.09.22 2017.09.22 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.09.23 2017.10.08 Kraków
Podatek dochodowy od osób prawnych 2017.09.25 2017.09.25 Kraków
System INTRASTAT w 2017 roku. Warsztaty praktyczne.- wypełnianie deklaracji na platformie PUESC. 2017.09.26 2017.09.26 Kraków
VAT 2017 / 2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy oraz podzielona płatność VAT i pozostałe zmiany. 2017.09.27 2017.09.27 Kraków
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.09.28 2017.09.28 Kraków
Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 2017.09.29 2017.09.29 Kraków
Jednolity Plik Kontrolny 2018 dla mikroprzedsiębiorstw. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 2017.10.05 2017.10.06 Kraków
Dyplomowany specjalista ds.kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.10.07 2017.11.19 Kraków
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2017.10.07 2018.01.13 Kraków
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2017.10.07 2018.01.13 Kraków
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.10.09 2017.10.09 Kraków
Korygowanie listy płac i dokumentacji rozliczeniowej w praktyce 2017.10.10 2017.10.10 Kraków
Strony 123wszystkich 33

polecamybdo academyinfor trainingpolexpertpiotr tymochowicz