Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 W PRAKTYCE wg. systemu TREZOR i zasad obowiązujących w JST 2019.03.27 2019.03.27 Kraków
Umowy cywilnoprawne 2019 2019.03.28 2019.03.28 Kraków
Narzędzia w podatkach dochodowych. Zmiany w podatkach 2018 - 2019. 2019.03.29 2019.03.29 Kraków
Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 2019.04.01 2019.04.01 Kraków
Cyfryzacja 2019: e-Sprawozdania i VDEK - prawno-bilansowe i informatyczne aspekty nowych wymagań prawnych. 2019.04.04 2019.04.05 Kraków
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2019.04.06 2019.06.15 Kraków
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2019.04.08 2019.04.08 Kraków
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.04.09 2019.04.09 Kraków
Zrozumieć podatek VAT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.04.10 2019.04.12 Kraków
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W UJĘCIU EX POST I EX ANTE. 2019.04.10 2019.04.11 Kraków
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r. 2019.04.19 2019.04.19 Kraków
Struktura logiczna - e-sprawozdania finansowe - nota - rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. 2019.04.24 2019.04.24 Kraków
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.04.25 2019.04.25 Kraków
Samochód w działalności gospodarczej 2019 - rozliczenie w podatku dochodowym (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) - regulamin dot. wykorzystywania samochodów służbowych - warsztaty. 2019.04.26 2019.04.26 Kraków
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.04.26 2019.04.26 Kraków
Strony 12wszystkich 24

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert