Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ. Błędy a zasady poprawnego potrącania 2018.02.26 2018.02.26 Kraków
Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian . 2018.02.28 2018.02.28 Kraków
Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. 2018.02.28 2018.02.28 Kraków
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.03.03 2018.05.26 Kraków
Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ŚWIETLE NOWEGO PLANU KONT NA ROK 2018 - nowe struktury JPK od 1 lipca 2018 i mechanizm podzielonej płatnośc 2018.03.05 2018.03.05 Kraków
Budżet: NOWY PLAN KONT - NOWA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ - RACHUNKOWOŚĆ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 2018.03.06 2018.03.06 Kraków
Ceny transferowe 2018 - najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. 2018.03.06 2018.03.07 Kraków
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.03.12 2018.03.13 Kraków
Warsztaty z czasu pracy w 2018 r. dla wymagających - praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.03.13 2018.03.14 Kraków
Budżet: JEDNOSTKOWE I ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - sporządzenie i zatwierdzenie 2018.03.13 2018.03.13 Kraków
Faktura VAT 2018 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje. obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury VAT. 2018.03.14 2018.03.14 Kraków
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2018.03.14 2018.03.14 Kraków
System INTRASTAT w 2018 roku. Warsztaty praktyczne.- wypełnianie deklaracji na platformie PUESC. 2018.03.15 2018.03.15 Kraków
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych - RODO 2018 2018.03.16 2018.03.16 Kraków
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac- kurs dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.03.17 2018.05.13 Kraków
Strony 123wszystkich 36

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert