Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia ogólnego (RODO) oraz zmian w 2017 roku 2017.12.12 2017.12.12 Kraków
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2017 - warsztaty. Zatrudnianie obywateli Ukrainy, Nepalu, Indii i Bangladeszu - zmiany od lipca 2017 2017.12.13 2017.12.14 Kraków
Rachunek przepływów pieniężnych - praktyczny poradnik. 2017.12.13 2017.12.13 Kraków
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia ogólnego (RODO) oraz zmian w 2017 roku 2017.12.14 2017.12.14 Kraków
Budżet: ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017.12.14 2017.12.14 Kraków
Emerytury w świetle najnowszych zmian od października 2017 2017.12.18 2017.12.18 Kraków
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.12.19 2017.12.19 Kraków
Budżet: Inwentaryzacja roczna - metody i terminy jej przeprowadzania w jednostkach sektora finansów publicznych 2017.12.21 2017.12.21 Kraków
Budżet: NOWY PLAN KONT 2018 - przygotowanie do reformy systemu budżetowego 2018.01.09 2018.01.09 Kraków
Leasing jako źródło finansowania środków trwałych. 2018.01.11 2018.01.11 Kraków
Budzet:ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ ZA ROK 2017 ORAZ W ROKU 2018 W ŚWIETLE NOWYCH ROZPORZĄDZEŃ O RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2018.01.15 2018.01.15 Kraków
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.01.16 2018.01.16 Kraków
AKADEMIA WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Wyliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy, świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, umowy cywilnoprawne 2017 2018.01.17 2018.01.18 Kraków
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2018.01.18 2018.02.02 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.01.20 2018.01.28 Kraków
Strony 12wszystkich 24

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert