Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentacji pracowniczej w 2018 r. 2018.02.23 2018.02.23 Rzeszów
Składki na ZUS w 2018 r. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 2018.02.26 2018.02.26 Rzeszów
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian na 2018 rok 2018.02.28 2018.02.28 Rzeszów
Budżet: NOWY PLAN KONT - NOWA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ - RACHUNKOWOŚĆ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 2018.03.01 2018.03.01 Rzeszów
Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ŚWIETLE NOWEGO PLANU KONT NA ROK 2018 - nowe struktury JPK od 1 lipca 2018 i mechanizm podzielonej płatności 2018.03.02 2018.03.02 Rzeszów
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.03.06 2018.03.28 Rzeszów
Kompendium zmian w ubezpieczeniach 2018 - E-składka, zmiany w programie Płatnik i PUE, E-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie 2018.03.09 2018.03.09 Rzeszów
Budżet: JEDNOSTKOWE I ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - sporządzenie i zatwierdzenie 2018.03.12 2018.03.12 Rzeszów
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.03.15 2018.03.15 Rzeszów
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE OŚWIATY 2018 2018.03.19 2018.03.19 Rzeszów
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - Najistotniejsze zmiany od 01.01.2017 2018.03.20 2018.03.20 Rzeszów
Podatek dochodowy od osób prawnych 2018 - Omówienie problematyki w aspekcie zmian na 2018 rok 2018.03.23 2018.03.23 Rzeszów
Budżet: ŚRODKI EUROPEJSKIE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW - zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w świetle nowego planu kont 2018.04.27 2018.04.27 Rzeszów
Budżet: AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2018.05.08 2018.05.08 Rzeszów
Strony 1wszystkich 14

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert