Wyniki wyszukiwania dla grupy " Rachunkowość "


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Cyfryzacja 2019: e-Sprawozdania i VDEK - prawno-bilansowe i informatyczne aspekty nowych wymagań prawnych. 2019.03.26 2019.03.27 Katowice
Akademia środków trwałych w świetle nowego KSR nr 11, znowelizowanego KSR nr 5, nowego MSSF nr 16 oraz wprowadzonych od 2019 roku zmian w podatku dochodowym w zakresie samochodów osobowych. 2019.04.02 2019.04.09 Rzeszów
Cyfryzacja 2019: e-Sprawozdania i VDEK - prawno-bilansowe i informatyczne aspekty nowych wymagań prawnych. 2019.04.04 2019.04.05 Kraków
E - sprawozdanie finansowe 2019.04.04 2019.04.04 Częstochowa
E - sprawozdanie finansowe 2019.04.05 2019.04.05 Gliwice
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2019.04.08 2019.04.08 Kraków
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W UJĘCIU EX POST I EX ANTE. 2019.04.10 2019.04.11 Kraków
E - sprawozdanie finansowe. 2019.04.25 2019.04.25 Rzeszów
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.04.25 2019.04.25 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw rachunkowości podatkowej 2019.05.09 2019.05.17 Łódź
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.13 2019.05.28 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw rachunkowości podatkowej 2019.05.20 2019.05.28 Katowice
CASH FLOW PRZYJAZNY DLA SPORZĄDZAJĄCEGO I CZYTAJĄCEGO. 2019.05.22 2019.05.24 Kazimierz Dolny
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.28 2019.06.12 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.08.31 2019.11.17 Katowice
Strony 12wszystkich 17

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert