Wyniki wyszukiwania dla grupy " Rachunkowość "


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2019.05.27 2019.05.28 Kraków
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2019.05.28 2019.06.12 Katowice
MSR/ MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2019.06.04 2019.06.05 Katowice
AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ. Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 2019.06.05 2019.06.13 Katowice
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W UJĘCIU EX POST I EX ANTE. 2019.06.06 2019.06.07 Warszawa
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.06.14 2019.06.14 Kraków
Akademia rachunkowości podatkowej - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. 2019.06.27 2019.07.05 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.07.01 2019.07.01 Katowice
CASH FLOW PRZYJAZNY DLA SPORZĄDZAJĄCEGO I CZYTAJĄCEGO. 2019.07.03 2019.07.05 Gdańsk
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.07.08 2019.07.08 Kraków
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.08.31 2019.11.17 Katowice
Analityk finansowy - praktyczne aspekty 2019.09.07 2019.10.27 Warszawa
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe 2019.10.05 2019.12.15 Kraków
Strony 1wszystkich 13

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert