Budżetowanie - najlepsze praktyki. Prezentacja nowoczesnych metod budżetowania. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 28 marzec 2019 - 29 marzec 2019
Miasto: Kraków
Cena: 990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel szkolenia: prezentacja nowoczesnych  metod budżetowania.

Opis szkolenia: na seminarium zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki w zakresie konstrukcji narzędzi budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Korzyści seminarium: poznanie najlepszych praktyk w zakresie konstrukcji narzędzi budżetowania w stopniu pozwalającym na samodzielnie ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Program

Program

I. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu.

1. Zadania i funkcje budżetu.
2. Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania .
3. Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym i operacyjnym.
4. Zasady reakcji na odchylenia w budżecie:

 • dla kosztów stałych
 • dla kosztów zmiennych i przychodów

II. Rodzaje budżetów:

 • wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
 • budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
 • budżet zamknięty i otwarty
 • budżet zadaniowy i tradycyjny
 • zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności

III. Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów.

IV. Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK).

V. Budżet kosztów stałych:

1. Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:

 • zarządzanie procesowe
 • wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
 • zakres odpowiedzialności
 • specyfikę działalności komórki
 • wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej

2. Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności:

 • rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia pośrednia)
 • zadania korowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności

3. Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniającą specyfikę działalności komórek

VI. Budżet centrów kosztów oraz centrów odpowiedzialności za procesy budżetowe

VII. Metody planowania pojedynczych pozycji budżetowych:

 • ekstrapolacji historycznych trendów
 • zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
 • zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
 • zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych

VIII. Budżet przychodów i kosztów zmiennych:
1. Wielowymiarowe struktury budżetu przychodów
2. Planowanie ilościowe produkcji na podstawie planu przychodów
3. Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnej
4. Planowanie zaopatrzenia
5. Planowanie kosztów zmiennych

IX. Dynamiczna metoda planowania uwzględniająca różnicę czasowe między poszczególnymi budżetami
1. Planowanie ilościowe przepływów materiałowych
2. Odrębne planowanie memoriałowe na potrzeby rachunku zysków i strat oraz kasowe w zakresie przepływów finansowychProwadzący

Prowadzący

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w konkursie Controllera roku oraz Rady Programowej czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" - Wydawnictwa INFOR PL Warszawa, autor wielu artykułów prezentowanych w tym czasopiśmie oraz licznych referatów z dziedziny controllingu. Autor materiałów i prowadzący szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

 990 zł + 23% VAT za osobę

 * Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28 marzec 2019 - 29 marzec 2019 Kraków 589119 990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert