Kadry i płace od A do Z - 17, 29 listopada, 4 grudnia 2017

Termin: 17 listopad 2017 - 4 grudzień 2017
Miasto: Kielce
Cena: 1050.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy prawnej oraz praktycznej z zakresu rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Celem szczegółowym jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego organizowania działu kadr oraz rachuby płac w tym naliczania  prawidłowej listy płac, rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. Warsztaty oparte na ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Szkolenie obejmujące całościowo temat związany z kadrami i płacami.

Profil odbiorcy

Szkolenie przeznaczone dla:

 •  Osób pragnących pogłębić wiedzę na temat naliczania różnych składników płac;\
 • Osób, które zamierzają się przekwalifikować
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń; rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanie składek ZUS, rozliczających koszty świadczeń pracowniczych
 • Osób które powracają do zawodu po długoletniej przerwie np. urlopach wychowawczych, macierzyńskich
 • Osób rozpoczynających pracę w dziale rachuby płac, kadr-płac
 • Szkolenie dla osób zarówno początkujących jak i pracujących w działach kadrowo-płacowych

Przy zgłoszeniach do 30.10.2017 r. cena promocyjna: 990 zł + 23% VAT - za jedną osobę

Program

Program

1. Podstawy prawne z zakresu wynagrodzenia

2. Formy wynagradzania

3. Dokumentacja pracownicza, prowadzenie akt osobowych

4. Prowadzenie innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

5. Regulaminy z zakładzie pracy

6. Minimalne wynagrodzenie za pracę

7. Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie za czas choroby
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
 • dodatek za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenie za czas dyżuru
 • odszkodowania i odprawy
 • ekwiwalent za urlop

8. Świadczenia pozapłacowe (przykłady)

 • świadczenia na rzecz pracowników wolne od PDOF
 • świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • inne składniki motywacyjne

9. Różne wydatki pracodawcy na rzecz pracowników, świadczenia nieodpłatne a koszty podatkowe i składki ZUS  - zasady dokumentacji i rozliczeń

 • prezenty, nagrody, paczki świąteczne
 • bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników
 • spotkania integracyjne
 • opieka medyczna, finansowanie okularów
 • zakup ubrań dla pracowników
 • zapomogi pieniężne i rzeczowe
 • fundowanie wycieczek
 • wynajem lokali mieszkalnych
 • używanie telefonów komórkowych, komputerów i samochodów przez pracowników
 • wydatki pracodawcy na działalność socjalną, świadczenia urlopowe, odpisy na ZFŚS: szkolenia, mikołaj, jubileusz itp.
 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów ustalonych w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania w dowolnej wysokości

10. Umowy cywilnoprawne:

 • umowa zlecenie czy umowa o dzieło - podstawowe różnice
 • umowa o przeniesienie praw autorskich
 • kontrakt menedżerski
 • wynagrodzenie członka zarządu
 • Świadczenia na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło - zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych

11. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych

12. Skala podatkowa oraz kwota wolna od podatku

13. Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

14. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:

 • Zagadnienie wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika
 • Zagadnienia związane z potrąceniami z wynagrodzeń- omówienie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy i ustawy zasiłkowej w temacie zagadnienia
 • zajęcia komornicze,
 • potrącenie dobrowolne,
 • alimenty,
 • zbieg tytułów do potrąceń (praktyczne przykłady dotyczące zajęć wynagrodzeń),
 • tytuł wykonawczy i obowiązki pracodawcy,
 • realizacja zajęć sądowych i innych  tytułów (spłata zaliczek z zasiłku chorobowego, spłata innych zobowiązań w czasie długotrwałej choroby),
 • procedury w zakresie uprawnień pracodawcy odnośnie szczegółowych informacji przesyłanych do komorników (terminy, kary, przewinienia),
 • informacje dotyczące przekazywania numerów kont pracownika komornikowi a ustawa o ochronie danych osobowych,
 • zajęcia z umów cywilnoprawnych,
 • zajęcia ze świadczeń z ZFŚS itp,
 • różne składniki wynagrodzeń a zajęcia komornicze,
 • zgody pisemne pracowników na potrącenie
 • dokumentacja potraceń.
 • Przykłady zastosowania w praktyce - ćwiczenia praktyczne
 • Interpretacje MPiPS oraz Izby Komorniczej

15. Kontrole zewnętrzne w dziale kadr - jak przygotować się do kontroli

Prosimy o zabranie kalkulatorów oraz ustawy PDOFProwadzący

Prowadzący

Monika Iwaniec

Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Scotland, doradca-konsultant, trener z zakresu finansów, podatków, płac, zarządzania firmą, licencjonowany audytor wewnętrzny. Od 1998r. właściciel firmy finansowo-konsultingowej Kancelarii Prawno - Podatkowo - Audytowej "AUDIT-PLUS" S.c., Od 1995r. praca na stanowiskach kierowniczych (m.in. Prezes firmy, Dyrektor).

 

 


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Willa Hueta
Słowackiego 25

Lokalizacja na mapie

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

Przy zgłoszeniach do 30.10.2017 r. cena promocyjna: 990 zł + 23% VAT - za jedną osobę

1050 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

Katarzyna Malina

tel+48 12 378 69 51

mail katarzyna.malina@eurodirect.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
17 listopad 2017 - 4 grudzień 2017 Kielce 797617 1050.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpertpiotr tymochowicz