Lista wynagrodzeń - egzekucje z wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian na 2019 rok. Egzekucje z wynagrodzeń (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 26 czerwiec 2019 - 26 czerwiec 2019
Miasto: Częstochowa
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z obowiązującymi i zmieniającymi się przepisami z zakresu listy wynagrodzeń na 2019 rok.

Program

Program

1. Wynagrodzenie wśród innych świadczeń na rzecz pracowników

 • Definicja wynagrodzenia
 • Składniki wynagrodzenia
 • Świadczenia nie będące wynagrodzeniem
 • Wynagrodzenia w rozumieniu prawa pracy a wynagrodzenia w rozumieniu podatkowym

2. Zasady ustalania wynagrodzeń

 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Premie i nagrody
 • Różnicowanie wynagrodzeń a dyskryminacja

3. Minimalne wynagrodzenie 2019

 • Minimalna stawka godzinowa w przypadku umów zlecenia - nowa kwota 2019
 • Zastosowanie minimalnego wynagrodzenia do umów z przedsiębiorcami
 • Ewidencja godzin świadczenia usług
 • Umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
 • Minimalne wynagrodzenie a prawa autorskie

4. Potrącenia komornicze

 • Ogólne zasady ochrony wynagrodzeń
 • Potrącenia komornicze ze stosunku pracy
 • Potrącenia komornicze z zasiłków (nowe zasady od lipca 2018)
 • Potrącenia komornicze w przypadku samozatrudnienia
 • Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych - ważne zmiany od początku 2019 r.

5. Wynagrodzenia a przychody podatkowe

 • Umowa o pracę
 • Umowy cywilnoprawne
 • Samozatrudnienie
 • Kwota wolna od podatku

6. Koszty uzyskania przychodów

 • Stosunek pracy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Samozatrudnienie
 • Świadczenia, w przypadku których nie potrąca się kosztów
 • Umowy z prawami autorskimi

7. Przychody wolne od podatku dochodowego i składek ZUS

 • Świadczenia nieoznaczone
 • Zwolnienia przedmiotowe, a w tym między innymi świadczenia BHP (okulary dla pracownika, napoje, odzież robocza itd.), szkolenia, podróże służbowe i oddelegowanie, świadczenia z ZFŚS - nowe kwoty zwolnień 2018.

8. Składki ZUS

 • Rodzaje składek
 • Umowa o pracę a inne formy zatrudnienia
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
 • Umowa zlecenia z cudzym i własnym pracownikiem
 • Umowa zlecenia ze studentem
 • Kilka umów zlecenia
 • Umowa zlecenia z przedsiębiorcą
 • Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą
 • Ustalanie statusu zleceniobiorcy
 • Umowa o dzieło a składki ZUS

9. Rozliczenia

 • Zasady naliczania podatku i składek ZUS w trakcie roku
 • Zaliczka na podatek a ryczałt podatkowy
 • Nowe zasady naliczania zaliczek ze stosunku pracy (zmiany 2019)
 • Deklaracje roczne (PIT-4R, PIT-8AR)
 • Informacje podatkowe i zeznania (PIT-11, PIT-40, PIT-8C)

10. Sporządzanie listy płac

 • Zasady sporządzania listy płac
 • Przykładowe sporządzenie listy płac


Prowadzący

Prowadzący

Paweł Ziółkowski

prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 12.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Mercure
Księdza Jerzego Popiełuszki 2

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/MiRUPmBfuMR2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26 czerwiec 2019 - 26 czerwiec 2019 Częstochowa 755419 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert