Wynagrodzenia i Zasiłki na Liście Płac w 2020 r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 17 lutego 2020 - 17 lutego 2020
Miasto: Gliwice
Cena: 480.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego rozliczania różnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pracowniczych na liście płać na bazie wybranych wyjaśnień
i interpretacji: MRPiPS, PIP, ZUS oraz wyroków sądów oraz zmian wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym. Na szkoleniu omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowego ustalania podstaw, które budzą najwięcej wątpliwości. 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków.

Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały szkoleniowe z licznymi przykładami (z dostępem do wersji elektronicznej).

Program

Program

I. Przychody pracowników do 26 lat na liście płac w 2020 r.
 
1. podział składników wynagrodzenia i generowanie danych do PIT-11
2. składki ZUS z części opodatkowanej i nieopodatkowanej
3. rozliczenie przychodu a ukończenie 26 lat w trakcie miesiąca kalendarzowego
4. przekroczenie limitu przychodu w trakcie miesiąca kalendarzowego 
5. świadczenia z ZFŚS w części zwolnionej z opodatkowania i opodatkowane
6. hipotetyczny podatek a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
7. rozliczenie wynagrodzenia i zasiłku w danym miesiącu 
 
II. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2020 r. 
 
1. kwota wolna od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK i przychodów zwolnionych z opodatkowania do 26 lat
2. wypłata w danym miesiącu wynagrodzenia i zasiłku
3. kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu 
4. potrącenia z wypłaconych odpraw i ekwiwalentu za urlop
 
 
III. Podatkowe rozliczenie wpłat do PPK w 2020 r.
 
1. jak ująć na liście płac wpłaty do PPK
2. rozliczenie podatku od wpłat pracodawcy
3. rozwiązanie umowy o pracę a wpłaty dokonywane w miesiącu następnym
4. wpłaty do PPK na przełomie roku kalendarzowego - skutki w podatku
5. wykazywanie wpłat do PPK w raporcie ZUS RCA
 
IV. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent w 2020 r.
 
1. zmienne składniki a urlop w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
2. premia w podstawie wynagrodzenia za urlop
3. dopełnienie podstawy do ekwiwalentu przy różnych absencjach 
4. ekwiwalent przy krótkim stażu pracowniczym
5. podstawa po zmianach w składnikach wynagrodzenia  
6. zawarcie kolejnej umowy o pracę a podstawa do urlopu
 
V. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 
 
1. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
2. świadczenie chorobowe za część przepracowanej dniówki roboczej
3. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane i nadpracowane godziny 
4. powrót z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednie wykorzystanie urlopu 
5. okres wyczekiwania na świadczenie chorobowe a wysokość wynagrodzenia
6. wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy
7. wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni robocze
8. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni
9. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego i choroba
 
VI. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
 
1. warunki uwzględniania składnika wynagrodzenia w podstawie
2. zasady uzupełniania zmiennych składników wynagrodzenia
3. uzupełnianie wynagrodzenia w miesiącu w którym wystąpił urlop wypoczynkowy
4. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę


Prowadzący

Prowadzący

Przemysław Jeżek

Ekspert z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Ostatnio jako Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Mikulski
Jarosława Dąbrowskiego 24

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/8tKaKeRKNSaxxLip9

Informacje dodatkowe

Współpraca:


Cena: 
480 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
17 lutego 2020 - 17 lutego 2020 Gliwice 4086820 480.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert