Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.07.2017r. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 13 październik 2017 - 13 październik 2017
Miasto: Łódź
Cena: 490.00 zł +VAT

Program

Program

1.  Definicja cudzoziemców

 • Obywatelstwo
 • Podwójne (wielokrotne) obywatelstwo
 • Cudzoziemiec a nierezydent

2. Zatrudnianie obywateli UE/EOG

 • Kraje objęte systemem przepływu pracowników
 • Brak konieczności uzyskiwania zezwoleń
 • Rejestracja pobytu powyżej 3 miesięcy

3. Zatrudnianie obywateli krajów spoza UE/EOG
a) Legalizacja pobytu

 • Wiza
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Brak wymaganych dokumentów a zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania

b) Legalizacja zatrudnienia

 • Zezwolenie na pracę
 • Procedura uzyskiwania zezwolenia
 • Osoby niepotrzebujące zezwoleń
 • Sytuacje niewymagające zezwolenia
 • Zatrudnianie niektórych cudzoziemców (w tym Ukraińców) na podstawie oświadczenia złożonego w PUP

c) Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców planowane w 2017r.

 • Zezwolenia na pracę tymczasową
 • Zezwolenia na pracę sezonową
 • Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy a legalny pobyt w Polsce
 • Prokurenci i komplementariusze
 • Możliwość zatrudnienia po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę

4. Delegowanie pracowników do Polski

 • Konieczność zapewnienia polskich standardów pracy
 • Konieczność dokonania zgłoszenia i ustanowienia przedstawiciela
 • Solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenia

5. Podatek dochodowy

 • Podział na rezydentów i nierezydentów
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Certyfikat rezydencji - rola i znaczenie
 • Cudzoziemiec pracownikiem
 • Umowy cywilnoprawne z cudzoziemcem
 • Rozliczenia ryczałtu i zaliczek

6. Składki i ubezpieczenia ZUS

 • Podleganie składkom w Polsce
 • Podleganie składkom za granicą
 • Zasady opłacania zagranicznych składek
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce

7. Delegowanie za granicę a PIT i ZUS
8. Wybrane problemy związane z zatrudnieniem cudzoziemców

 • NIP a PESEL
 • Zagraniczny staż pracy
 • Zagraniczna uczelnia a prawo do urlopu
 • Zagraniczne dokumenty (w tym prawo jazdy)


Prowadzący

Prowadzący

Paweł Ziółkowski

     prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 12.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

ŁÓDŹ - CENTRUM MIASTA
Al. Piłsudskiego 27

Informacje dodatkowe

  

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
13 październik 2017 - 13 październik 2017 Łódź 860717 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert