Akcja Bilans - Omówienie dokonanych i planowanych zmian w przepisach podatkowych CIT i VAT pod kątem zamknięcia roku 2019 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 19 grudzień 2019 - 19 grudzień 2019
Miasto: Gliwice
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Przedstawienie zmian wchodzących w życie w 2019 roku w podatkach CIT, PIT oraz VAT, oraz omówienie najczęściej występujących błędów i problemów w podatkach.
 

Program

Program

BLOK DOTYCZĄCY ZAMKNIĘCIA ROKU W PODATKU CIT

1. Nowe zasady dotyczące zaliczenia w koszty wydatków regulowanych w postaci gotówkowej - limit 15.000 zł. Aktualne interpretacje w tej materii
 • Sztuczne dzielenie transakcji
 • Transakcje zagraniczne a wspomniany limit w wyjaśnieniach ministerstwa
 • Transakcje ciągłe a limit
 • Wybrane orzecznictwo w tej kwestii

2. Jakie nowe zasady zaliczenia wydatków do kosztów będą obowiązywać w roku 2020 - problematyka białej listy.

3. Zaliczanie do kosztów podatkowych niezapłaconych faktur jeżeli od terminy zapłaty minęło więcej niż 90 dni - ulga na złe długi w podatku dochodowym w roku 2020.

4. Nowe zasady rozliczania cen transferowych - kogo dotyczą, jakie limity muszą być spełnione, czy dokumentacja musi być załączona do CIT 8- przedłużenie do września 2018 możliwości tworzenia dokumentacji. 
  
 • ceny transferowe - urzędowa korekta ceny transakcyjnej i jej wpływ na
 • zmiany w definicji podmiotów powiązanych od dnia 1 stycznia 2017 r.,
 • nowe zasady dokumentacji i nowe deklaracje w podatku u podmiotów powiązanych od 1 stycznia 2017 r. uwaga radykalne zmiany!
 • nowe regulacje dla podatników realizujących wspólne przedsięwzięcie i wspólników spółek osobowych,
 • zakres informacji TP-R 

5. Najważniejsze praktyczne problemy związane z kosztami uzyskania przychodów w roku 2018

6. Nowe zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10.000 do 100.000 zł i zaliczania tych odpisów do kosztów z mocą od 01.01.2017 roku. Podwyższenie kwoty amortyzacji jednorazowej do 10.000 zł. Przedstawienie wszystkich dostępnych metod szybkiej amortyzacji.

7. Nowa definicja przychodów z zysków kapitałowych - wprowadzenie dwóch źródeł przychodów. Jakie wnioski praktyczne po 8 miesiącach działania przepisów

8. Nowelizacja zaliczania do kosztów wydatków z tytułu cienkiej kapitalizacji i finansowania dłużnego.

9. Podatek od własnych budynków

10. Zaliczanie do kosztów wydatków samochodowych - nowe interpretacje w tej materii.
 
 
BLOK DOTYCZĄCY ZAMKNIĘCIA ROKU W PODATKU VAT
 
1. Zmiany w zakresie rozdzielenia płatności za faktury VAT - obowiązkowy split payment jako dalsza część procesu uszczelniania podatku VAT od listopada 2019 roku
 • pojęcia dedykowanego komunikatu przelewu
 • jakie są korzyści ze stosowania split payment ?
 • wpływ split payment na powstawanie zatorów płatniczych
 • nowe zasady płacenia z rachunku VAT
 • obowiązkowe adnotacje na fakturach dotyczących sprzedaży towarów z załącznika nr. 15
 • kary dla wystawcy i nabywcy za brak adnotacji lub zapłatę z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
 • skutki pominięcia zapłaty split paymentem za towary z załącznika nr. 15 dla odpowiedzialności solidarnej. 

2. Zakończenie działania odwrotnego obciążenie od 01.11.2019 roku w zakresie sprzedaży towarów i wykonania usług budowlanych.

3. Problematyka związana z odliczeniem podatku VAT :
 • przesłanki formalne i które muszą być spełnione, by móc odliczyć podatek naliczony.
 • wpływ daty otrzymania faktury na odliczenie VAT
 • błędy na fakturach. Kiedy prawo do odliczenia przysługuje, a kiedy nie przysługuje.
 • pusta faktura - co to oznacza dla wystawcy i dla nabywcy ?
 • faktury wystawione przez podmioty niezarejestrowane dokumentujące rzeczywiste czynności- czy w każdym przypadku tracimy prawo do odliczenia VAT?
 • faktury wystawione przez podmiot nieistniejący a prawo do odliczenia VAT- jaki podmiot spełnia przesłanki do uznania go za nieistniejący?
 • kiedy nie mamy prawa odliczenia VAT od podmiotu nieistniejącego?
 • jakie działania należy podjąć w ramach zasady zachowania należytej staranności aby uchronić się przed skutkami zakupu od podmiotu nieistniejącego?
 • rola regulaminu fakturowania o którym mowa w art. 106 m ustawy VAT w potwierdzeniu prawa do odliczenia podatku VAT.
 • jaki wpływ na prawo do odliczenia mają analizy rejestrów podatników VAT czynnych oraz rejestrów podatników wyrejestrowanych?

4. raportowanie rejestrów JPK VAT oraz przewidywana likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7 K od 2020 roku
 • skutki wprowadzenia powszechności elektronicznego prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży
 • założenia ogólne na co trzeba zwracać uwagę w trakcie raportowania
 • najczęściej popełniane i wykrywane błędy w przesyłanych ewidencjach JPK VAT

5. Kasy fiskalne nowe obowiązki wprowadzone w roku 2019 oraz zakres obowiązków rozpoczynający działanie od roku 2020.
 
 

Prowadzący

Prowadzący

Sobiesław Szefer
specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 8 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Qubus
Dworcowa 27

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/XPxjwYviN6NMjg7a8

Informacje dodatkowe

Współpraca:


Cena: 
430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19 grudzień 2019 - 19 grudzień 2019 Gliwice 4043519 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert