Ceny transferowe 2018 - najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 22 styczeń 2018 - 23 styczeń 2018
Miasto: Katowice
Cena: 1150.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Tworzenie dokumentacji podatkowej według wymogów, jakie aktualnie zostały narzucone podatnikom, to proces wieloetapowy, znacznie bardziej skomplikowany i czasochłonny w stosunku do opracowywania dokumentacji w latach poprzednich.

Omówienie krok po kroku, jak prawidłowo rozpoznać zakres obowiązków, stworzyć dokumentację lokalną wraz z analizami benchmarkingowymi oraz dokumentację grupową to tematy, którym poświęcone będzie szkolenie.

Praktycznemu rozwiązywaniu problemów, wynikających ze zmienionych przepisów, służyć będzie w szczególności część warsztatowa. Ponadto poruszone zostaną kwestie zmian wchodzących w życie w bieżącym roku, które dotyczą nowych wymogów lub ograniczeń narzuconych podmiotom powiązanym.

 

 

.

 

 

Program

Program

Dzień I:

I. Wytyczne OECD oraz inne przepisy międzynarodowe a kształt polskich przepisów w zakresie cen transferowych.

II. Powstanie obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej:

1. Podmioty zobligowane do tworzenia dokumentacji podatkowej:
a) kryteria powiązań z uwzględnieniem zmian
b) skala działalności
c) podatnicy rozpoczynający działalność
d) kryteria podmiotowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
e) zmiany kryteriów powiązań 2018 r.

2. Zakres przedmiotowy obowiązku szczególnego dokumentowania transakcji:
a) transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
b) inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
c) gradacja progu istotności transakcji
d) próg dla umowy spółki niebędącej osobą prawną lub umowy wspólnego przedsięwzięcia
e) transakcje z podmiotami z rajów podatkowych

III. Dokumentacja podatkowa lokalna (local file).

1. Elementy dokumentacji lokalnej:
:a) opis transakcji oraz innych zdarzeń, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
b) dane finansowe
c) informacje o podatniku
d) dokumenty źródłowe

2. Analizy porównawcze jako istotny element dokumentacji cen transferowych:
a) analizy porównawcze w świetle Wytycznych OECD
b) progi wartościowe dla wymogu wykonywania analiz benchmarkingowych
c) sposoby przeprowadzania analiz
d) źródła danych porównawczych
e) opis zgodności warunków transakcji z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty
f) przykłady analiz benchmarkingowych

IV. Dokumentacja podatkowa grupowa (master file).

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji.

2. Elementy dokumentacji grupowej:
a) opis grupy
b) dane finansowe
c) polityka cen transferowych

Dzień II

I. Inne obowiązki sprawozdawcze :

1. Raportowanie według krajów (country by country reporting)
2. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
3. CIT-TP (PIT-TP)- w jaki sposób wypełnić formularz?

II. Obowiązujące terminy w zakresie obowiązków informacyjnych :

1. Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz jej aktualizacji
2. Termin przedłożenia dokumentacji podatkowej organom podatkowym
3. Terminy złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, uproszczonego sprawozdania, raportu według krajów
4. Plan działań w zakresie dokumentacji podatkowej

III. Aktualne zagadnienia:

1. Usługi o niskiej wartości dodanej
2. Restrukturyzacja działalności
3. Porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych

IV. Zmiany 2018:

1. Funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych a aspekty cen transferowych
2. Wyłączenia spod trybu określania dochodów na podstawie art. 11 ustawy
3. Limitowanie kosztów uzyskania przychodów wśród podmiotów powiązanych

V. Elementy dokumentacji podatkowej według nowych reguł w praktyce:

1. Dokumentacja podatkowa lokalna dla transakcji pożyczki
2. Dokumentacja podatkowa lokalna dla transakcji usług wewnątrzgrupowychProwadzący

Prowadzący

Ewa Ścierska

Doradca podatkowy; prawnik; przez szereg lat współpracownik działu doradztwa podatkowego w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego; specjalizuje się w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji międzynarodowych; uznany wykładowca i autorka publikacji z zakresu problematyki cen transferowych.

 


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/K6PbX91t2762

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 150  zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 050  zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
22 styczeń 2018 - 23 styczeń 2018 Katowice 1102617 1150.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert