Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 27 czerwiec 2019 - 28 czerwiec 2019
Miasto: Katowice
Cena: 1150.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie nowych, rewolucyjnych zmian przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. wraz ze wskazówkami zastosowania ich w praktyce. Dogłębna znajomość zmienionych wymogów jest szczególnie ważna z uwagi na możliwość zastosowania ich już do transakcji realizowanych w aktualnie trwającym roku podatkowym.

Jak zidentyfikować podmioty powiązane? W jaki sposób organy podatkowe będą weryfikować rynkowość transakcji i szacować dochód? Jak powinna wyglądać dokumentacja podatkowa i kto będzie zwolniony z obowiązku jej tworzenia? Szkolenie będzie poświęcone rozwiązywaniu problemów, wynikających ze zmienionych przepisów, a część warsztatowa - obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w praktyce - pozwoli zdobyć umiejętności niezbędne do samodzielnego ich wypełnienia.

Program

Program

Dzień I:

I. Nowy kształt przepisów dotyczących cen transferowych :

1. Wpływ Wytycznych OECD oraz innych przepisów międzynarodowych
2. Źródła regulacji obowiązujących od 2019 r.
3. Zdefiniowanie kluczowych pojęć
4. Możliwość stosowania zmienionych przepisów do roku podatkowego, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2017 r.

II. Podmioty powiązane:
1. Wywieranie znaczącego wpływu - przykłady
2. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa
3. Cyrkularne struktury właścicielskie

III. Zasada ceny rynkowej:
1. Zobowiązanie podmiotów powiązanych do stosowania zasady ceny rynkowej
2. Zasada prymatu rzeczywistej treści transakcji nad jej formą
3. Recharakteryzacja i pominięcie transakcji kontrolowanej

IV. Metody weryfikacji cen transferowych:
1. Nowe definicje i hierarchia metod
2. Techniki wyceny
3. Trudne do wyceny wartości niematerialne
4. Wskaźnik finansowy
5. Restrukturyzacja działalności

V. Korekta dochodowości (korekta cen transferowych):
1. Pięć warunków korekty
2. Przykłady korekt dochodowości
3. Skutki podatkowe dokonania korekty

VI. Uproszczone rozwiązania- tzw. safe harbours:
1. Usługi o niskiej wartości dodanej
2. Pożyczki

VII. Lokalna dokumentacja podatkowa - zakres przedmiotowy:
1. Jednorodny charakter transakcji
2. Wartość transakcji kontrolowanej
3. Progi dokumentacyjne
4. Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji
5. Termin sporządzenia

Dzień II:

I. Lokalna dokumentacja podatkowa - elementy:

1. opis podmiotu powiązanego
2. opis transakcji, w tym analiza funkcji, ryzyk i aktywów
3. informacje finansowe

II. Analiza cen transferowych:
1. Analiza porównawcza - sposób prowadzenia i prezentacji danych
2. Analiza zgodności
3. Analiza cen transferowych a badanie porównywalności
4. Analiza cen transferowych na przykładach

III. Grupowa dokumentacja podatkowa:
1. Zakres podmiotowy obowiązku
2. Elementy dokumentacji grupowej
3. Termin sporządzenia

IV. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze:
1. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji
2. Informacja o cenach transferowych (TP-R)
3. Sankcje

V. Ceny transferowe według stanu prawnego 2018 r.:
1. Definicja podmiotów powiązanych
2. Etapy określania zakresu obowiązków dokumentacyjnych
3. Zakres przedmiotowy obowiązku dokumentacyjnego

VI. Wybór przepisów - według stanu prawnego 2018 r lub 2019 r.:
1. Porównanie kryteriów powiązań
2. Porównanie zakresu obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych
3. Porównanie elementów dokumentacji

VII. Dokumentacja podatkowa 2019 w praktyce:
1. elementy dokumentacji podatkowej na przykładach
2. przykład uproszczonego rozwiązania -  rozliczenie usług o niskiej wartości dodanejProwadzący

Prowadzący

Ewa Ścierska

Doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce cen transferowych. Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem rynkowym, zdobywanym także jako Dyrektor Departamentu Cen Transferowych w jednej z wiodących polskich firm doradztwa podatkowego.
Wspiera kluczowych klientów korporacyjnych w kreowaniu polityki cen transferowych, modelowaniu rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz tworzeniu polityki cen transferowych. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktor naukowy oraz współautorka pierwszej na rynku kompleksowej publikacji książkowej poświęconej zmianom przepisów w zakresie cen transferowych od 2017 roku pt.:

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/K6PbX91t2762

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 150  zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 050  zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u  
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27 czerwiec 2019 - 28 czerwiec 2019 Katowice 760319 1150.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert