Podatek dochodowy od osób fizycznych - Obowiązki Płatnika (aktualne przepisy, orzecznictwo, wytyczne Ministerstwa Finansów), również w kontekście zmian poboru zaliczek od 01-08-2019 oraz od 01-10-2019 i dalsze (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 25 październik 2019 - 25 październik 2019
Miasto: Tarnów
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 • Szkolenie ma na celu zapoznanie z bieżącą tematyką w kontekście prawidłowego poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Szkolenie jest nastawione na zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami oraz przedstawienie zmian w  przepisach.
 
Adresaci:
 • Szkolenia jest adresowane do służb płacowo-księgowych w małych i dużych przedsiębiorstwach bez względu na formę prawną.
 • Szkolenie ma na celu zapoznanie z bieżącą tematyką w kontekście prawidłowego poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Szkolenie jest nastawione na zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami

Program

Program

1. Zagadnienia PIT, w kontekście obowiązków płatnika.
 • Definicja płatnika.
 • Obowiązki płatnika wynikające z Ordynacji Podatkowej. 
2. Moment pozostawienia do dyspozycji, a skutki podatkowe w kontekście  świadczeń pracowniczych.
 • Samochód służbowy do celów prywatnych, świadczenia medyczne (wykładnie Ministra Finansów, aktualne wyroki sadów, UWAGA, co z ZUS?),
 • Zasada powszechnego opodatkowania, a wyłączenia z opodatkowania w kontekście art 21 ustawy o PIT - Wybrane wyłączenia z opodatkowania a składniki na liście płac - Uwaga, rewolucyjne zmiany 2019.
 • Praktyczne stosowania przepisów w kontekście gwarantowanych świadczeń BHP w ramach składników na liście płac (pułapki interpretacyjne ZUS i US)
 • Samochód służbowy do celów prywatnych, świadczenia medyczne (wykładnie Ministra Finansów, aktualne wyroki sadów, UWAGA, co z ZUS?),
 • Ubezpieczenie (w tym OC) opłacane przez pracodawcą za pracowników,
 • Karnety na siłownię, basen - finansowane ze środków obrotowych lub ZFŚS,
 • Szczepienia przeciwko grypie ze środków pracodawcy bez PIT,
 • Festyny, imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe, sportowo-rekreacyjne.
 • Wypłaty z tytułu podróży służbowych pracowników i nie-pracowników ponad limit, a skutki podatkowe i zusowskie.
 • Wypłaty z ZFŚS, a skutki podatkowe z uwzględnieniem zmian w roku 2018. 
 
3. Pobór zaliczek na podatek w kontekście umów o prace.
 • Koszty uzyskania przychodu, podstawowe i zwiększone - ważne procedury i terminy.Nowe kwoty kosztów uzyskania przychodu2019/2020.
 • NOWA niższa STAWKA PODATKU oraz stosowania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy 2019/2020 - NOWE LIMITY
 • Kwota zmniejszająca podatek, a pobór zaliczek w roku 2019/2020 (Kwota wolna od podatku po nowemu), co dalej z PIT-2. 
4. Pobór zaliczek w kontekście innych tytułów, niż umowa o pracę:
 • Koszty uzyskania przychodu  - kiedy możemy stosować 50 % koszty uzyskania przychodu - nowy katalog osób uprawnionych do korzystania z kosztów 50 %.Zmiany w kosztach uzyskania przychodu w roku 2018.
 • Umowy niskocenne - kiedy stosujemy, i co z naliczeniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (umowa zlecenie niskocenna, wynagrodzenie ryczałtowe rady nadzorczej niskocenne)
 • Procedury związane z poborem zaliczek na podatek przy wynagrodzeniu Rad Nadzorczych, wynagrodzenia Członków Zarządu, wynagrodzenia Prezesów Zarządu na podstawie uchwały.
 • Zasady poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia w ramach kontaktu menadżerskiego.
 • Pobór podatku od nierezydentów w kontekście umów cywilno-prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zleceniobiorców Ukraińców.
 • Pobór zaliczki, a umowa absolwencka, w kontekście zmian 2019/2020.
 • Zaliczka na podatek, a wypłata zasiłków z tytułu umów cywilno-prawnych. 
5. Rewolucyjne zmiany 2019/2020 w poborze zaliczek dla podatników do 26 roku życia.
 • Ważne terminy i procedury obowiązujące tylko w roku 2019.
 • Pobór zaliczek dla zleceniobiorców oraz od wypłat z tytułu umów o pracę dla osób kończących 26 lat w trakcie miesiąca.
 • Ważne: zakres dochodów, do których nowe przepisu nie znajdują zastosowania.
 • Rozliczenie roczne za 2019 rok dla podatników do 26 roku życia.
 • Procedury poboru zaliczek od stycznia dla podatników do 26 urodzin. 
6.. Obowiązki informacyjne wynikające z poboru zaliczek przez płatnika - zamknięcie roku.
 
Ważne terminy.
 • Identyfikator podatnika w informacji o pobranych zaliczkach - procedury.
 • PIT-8C, kiedy stosować - zmiany od 2019 już od dochodów za rok 2018.
 • Instytucja czynnego żalu.
 • Rewolucyjne zmiany w pitach dla płatników od 2019. 
6. Opodatkowanie świadczeń po zmarłych pracownikach, w tym m.in. z tytułu umorzonych pożyczek, procedury.
 
 

Prowadzący

Prowadzący

Joanna Ruszczak
Specjalista d/s płac i kadr w firmie Roedl Outsourcing sp. z o.o., duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczna znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji - w zakresie Prawo Pracy.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Tarnovia
Kościuszki 10

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/rCgUJPN9yTzFwoLe8

Informacje dodatkowe

Współpraca:


1 dniowe szkolenia:

Cena: 
430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
25 październik 2019 - 25 październik 2019 Tarnów 4007319 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert