odw-Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 19 styczeń 2018 - 19 styczeń 2018
Miasto: Katowice
Cena: 520.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

  • zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • zapoznanie uczestników z najnowszymi uchwałami, orzeczeniami i wyrokami
  • omówienie praktycznych problemów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego

Program

Program

1. Zmiany w podatku dochodowym  na rok 2018 ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących obowiązków płatnika m.in. omówienie nowej kwoty wolnej od podatku, likwidacji PIT 12 oraz PIT 40, przepisów związanych z prawami autorskimi, programów motywacyjnych dla pracowników i menagerów, zwolnień przedmiotowych obsługiwanych przez płatnika a związanych ze świadczeniami z ZFŚS i innych wybranych zmian
2. Opodatkowanie szkoleń dla menedżerów oraz umorzonych zwrotów wydatków na szkolenia pracowników
3. Opodatkowanie dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 - nowe stanowisko
4. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - wybrane problemy
5. Opodatkowanie wygranych niepieniężnych praktyczne problemy
6. Omówienie orzeczenia NSA z roku 2016 w pełnym składzie dotyczącego opodatkowania odsetek mi.in od odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom
7. Petycje w indywidualnych sprawach jako jeszcze jeden kanał pozyskiwania informacji pozwalający w sposób bezpieczny rozwiązywać problemy podatkowe- omówienie
8. Omówienie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem orzeczenia TK ,interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego w tym m.in. imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne, dni dziecka,
9. System kafeteryjny a konsekwencje podatkowe otrzymania pozapłacowych świadczeń przez pracowników
10. Opodatkowanie telefonów, internetu oraz okularów otrzymywanych  pracowników od zakładu pracy,
11. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych - praktyczne problemy
14. Sponsoring w świetle podatku dochodowego
15. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni podatkowych
16. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C
17. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników - działaczy związkowych
18. Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych - bieżące  wyjaśnienia
19. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków
20. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów
21. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu
22. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
23. Opodatkowanie dochodów nierezydentów - wybrane problemy podatkowe
24. Pytania i odpowiedziProwadzący

Prowadzący

Piotr Kossakowski

ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ceniony wykładowca od wielu lat współpracujący z Polexpert. Autor wielu komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był trenerem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

  

 

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19 styczeń 2018 - 19 styczeń 2018 Katowice 1093717 520.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert