odw-Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian na 2018 rok (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 26 marzec 2018 - 26 marzec 2018
Miasto: Tarnów
Cena: 390.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel szkolenia: 

  • zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku na 2018 rok.
  • zapoznanie uczestników z najnowszymi uchwałami, orzeczeniami i wyrokami.
  • omówienie praktycznych problemów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego.

 

Program

Program

1. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca m.in. kosztów autorskich
2. Opodatkowanie diet oraz zwrotów kosztów podróży m.in dla członków zarządów, Rad Nadzorczych, zleceniobiorców i dziełobiorców - nowe wyjaśnienia podatkowe
3. Omówienie problemów związanych ze stosowaniem 50 % kosztów uzyskania przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych - wyjaśnienia podatkowe
4. Opodatkowanie szkoleń dla menedżerów  - nowe wykładnie
5. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni podatkowych w związku z udzielanymi zapomogami
6. Elektroniczne wysyłanie informacji m.in. PIT 11, PIT IFT1/IFT1R - wyjaśnienia podatkowe
7. Korekty deklaracji PIT 4 R za lata ubiegłe - wybrane problemy
8. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C
9. Opodatkowanie  umorzonych zwrotów wydatków za szkolenia pracowników - omówienie problemu powstania przychodu
10. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży roboczej - wybrane zagadnienia
11. Opodatkowanie dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 - nowe wykładnie
12. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - wybrane problemy
13. Opodatkowanie wygranych niepieniężnych m.in. statuetek, medali ,pucharów ,kwiatów - praktyczne problemy
14. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych - w tym zwroty za remonty balkonów
15. Omówienie orzeczenia NSA z roku 2016 w pełnym składzie dotyczącego opodatkowania odsetek mi.in od odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom
16. Petycje w indywidualnych sprawach jako jeszcze jeden kanał pozyskiwania informacji pozwalający w sposób bezpieczny rozwiązywać problemy podatkowe - omówienie
17. Omówienie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem orzeczenia TK ,interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego w tym m.in. imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne, dni dziecka,
18. System kafeteryjny a konsekwencje podatkowe otrzymania pozapłacowych świadczeń przez pracowników
19. Opodatkowanie telefonów, internetu oraz okularów otrzymywanych  pracowników od zakładu pracy,
20. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych  praktyczne problemy
21. Sponsoring w świetle podatku dochodowego
22. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników - działaczy związkowych
23. Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych - bieżące  wyjaśnienia
24. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków
25. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów
26. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu
27. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
28. Opodatkowanie dochodów nierezydentów - wybrane problemy podatkowe
29. Pytania i odpowiedziProwadzący

Prowadzący

Piotr Kossakowski

ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ceniony wykładowca od wielu lat współpracujący z Polexpert. Autor wielu komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był trenerem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

390 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26 marzec 2018 - 26 marzec 2018 Tarnów 466018 390.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert