Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 oraz zmian na II połowę 2019 i 2020 roku

Termin: 29 październik 2019 - 29 październik 2019
Miasto: Zawiercie
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi uchwałami, orzeczeniami i wyrokami.

Program

Program

1. Nowe zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych:

 • Zakres przedmiotowy ulgi
  - jakiego rodzaju dochody  podlegają temu zwolnieniu
  - jaki limit objęty zwolnieniem w roku 2019 a jaki w kolejnych latach,
 • Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:
  - zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,
  - składki ZUS od dochodów wolnych od PIT,
  - naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT
  - zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.

2.  Podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym:

 • nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji,
 • potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 - 31.12.2019 r., a roczne limity kosztów uzyskania przychodów,
 • koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich.

3. Zmiana skali podatkowej, w tym:

 • potrącanie stawki podatku 17 % - data wejścia w życie regulacji,
 • pobór zaliczek na podatek w okresie od 1.10 - 31.12.2019 r., a rozliczenie roczne podatku,
 • stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek,
 • stawka 17,75% - kiedy płatnik potrąci zaliczkę w takiej wysokości,
 • nowa skala PIT, a umowy opodatkowane ryczałtem
 • roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek

4. Nowe stanowisko organów skarbowych w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej, zleceniobiorców, dziełobiorców z miejscowości zamieszkania do siedziby Spółki   na posiedzenia Rady Nadzorczej
5. Najnowsze stanowisko organów skarbowych w sprawie wynajmu więcej niż jednego mieszkania po wyroku NSA dotyczącym tego zagadnienia
6. Opodatkowanie szkoleń dla menagerów  w tym z zakresu BHP - najnowsze wyjaśnienia podatkowe
7. Nowe zasady składania zeznań podatkowych oraz zwrotów nadpłat z nich wynikających
8. Skutki podatkowe pracowniczych programów kapitałowych
9. Opodatkowanie dochodów obywateli Ukrainy w Polsce - wybrane problemy
10. Zmiany w podatku dochodowym na lata 2018/2019 ze szczególnym uwzględnieniem płatnika dotyczące m.in.:

 • zmian w drukach PIT oraz terminach na ich złożenie ( szczegółowe omówienie zmienionych druków PIT 2, 11,8C,R,4R, 8AR )
 • omówienie nowych zasad składania zeznań podatkowych oraz terminów na zwroty nadpłat z nich wynikających.

11. Nowe zasady składania oświadczeń o wyborze formy opodatkowania dochodów z najmu a także obowiązków ewidencji przez podatnika mającego dochody z najmu zryczałtowanego ( 8,5 % )

 • wybrane zwolnienia  podatkowe mi. In.  dotyczące "ulgi mieszkaniowej"
 • omówienie nowych regulacji związanych z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych
 • zmiany w zakresie dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji podatkowej

12.Podatek u źródła w kontekście nowych obowiązków płatnika związanych z wypłatami dla nierezydentów - w tym zmiany w zakresie sposobu poboru tego podatku  - omówienie najważniejszych elementów  nowych przepisów.
13.Podatek od niezrealizowanych zysków ( podatek z tytułu wyjścia ) - omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
14. Danina solidarnościowa pochodząca od osób najlepiej zarabiających na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych - omówienie
15. Wybrane zmiany w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczące m. in:

 • definicji korzyści podatkowej
 • sztuczności działania
 • ograniczenia możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu  opodatkowania
 • zmiany dotyczące mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania
 • dopuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec płatników oraz  dodatkowego zobowiązania podatkowego wobec nich
 • zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie wydania opinii zabezpieczającej.
 • postępowanie w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania - główne zasady

16. Omówienie zmian, które weszły w życie 2018 r ze szczególnym uwzględnienie kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich
17. Działalność nierejestrowa ( art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców ) w kontekście podatkowo-składkowym- wybrane problemy
18. Nowe interpretacje podatkowe
19. Pytania i odpowiedzi,  w tym na zagadnienia nie poruszone w treści programu a związane z problemami podatkowymi płatnika.Prowadzący

Prowadzący

Piotr Kossakowski

ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ceniony wykładowca od wielu lat współpracujący z Polexpert. Autor wielu komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był trenerem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Zawiercie
Wierzbowa 6

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29 październik 2019 - 29 październik 2019 Zawiercie 1122319 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert