odw Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 roku. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 29 styczeń 2018 - 29 styczeń 2018
Miasto: Opole
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest  zaprezentowanie zmian do CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.  Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów. 

Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu wszystkich podatników CIT i VAT- czynnych i zwolnionych. Program szkolenia oparty jest na analizie przepisów, projektowanych zmian, zapowiedzi MFiR, przy wykorzystaniu analizy porównawczej mechanizmu split payment funkcjonującego w innych krajach Unii Europejskiej.

Program

Program

1. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania.  Podział źródeł przychodów.   Przychody z zysków kapitałowych.  Przychody z innych źródeł.

2. Definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych.

3. Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:
 - zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji,
- rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
- ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA;
- wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych i gdy koszt zadłużenia nie przekracza 3 mln

4. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne) oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how do 5 proc. EBITDA. Jak obliczyć limit?

5. Podatek u źródła:
- doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium kraju,
- rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej
- zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.

6. Podatek dochodowy od przychodów z własności wybranych nieruchomości komercyjnych

7. Objęcie klauzulą ekonomicznego uzasadnienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

8. Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wybranych składników majątkowych

9. Nowa definicja środków trwałych niskocennych. Jednorazowa amortyzacja.

10. Modyfikacja przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej; 
- tworzenie PGK - obniżenie progów - minimalny kapitał zakładowy oraz minimalny udział kapitałowy
- funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej - relacja dochodu w przychodach
- przesłanki utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej.
- darowizny dokonywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

11. Wyłączenia podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

12. Modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.

13. Rozliczenie straty ze zbycia wierzytelności własnej

14. Zmiany w zakresie CFC Law - opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
- status CFC uzależniony m.in. od faktycznie uiszczonego podatku za granicą (w miejsce nominalnej stawki podatkowej);
- obniżenie progu przychodów pasywnych z 50 proc. do 33 proc.;
- zmieniona definicja jednostki zależnej (zwiększenie wymaganego udziału ,,kontroli" podatnika z 25 proc. do 50 proc.);
- obniżenie podstawy opodatkowania o dywidendę oraz dochody ze zbycia udziałów efektywnie opodatkowane w Polsce.
15. Wniesienie wierzytelności do spółki w drodze aportu - umorzenie - zbycie wierzytelności - nowe regulacje.

16. Wymiana udziałów - nowe warunki.

17. Wyłączenia z kosztów podatkowych dotyczące umów ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń dotyczących wierzytelności przedsiębiorcy.

18. Doprecyzowanie przepisu warunkującego amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

19. Doprecyzowanie przepisów regulujących zaliczanie do kosztów podatkowych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

20. Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów podatkowych w związku ze zbyciem udziałów lub ich umorzeniem.

21. Omówienie innych zmian

22. Omówienie funkcjonowania przepisów znowelizowanych w 2017 roku z uwzględnieniem stanowiska fiskusa i judykatury, w tym m.in.:
- RP jako państwo źródła przychodu w kontekście rozliczania podatku u źródła
- warunki formalne certyfikatu otrzymanego drogą elektroniczną
- zmiany w dokumentacji cen transferowych (oświadczenie w CIT-8, CIT-TP)Prowadzący

Prowadzący

Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

490 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29 styczeń 2018 - 29 styczeń 2018 Opole 1102817 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert