Podatek od towarów i usług 2018 - nowelizacja. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 26 styczeń 2018 - 26 styczeń 2018
Miasto: Lublin
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Jego istotą jest podzielenie płatności za towar lub usługę na kwotę netto, którą sprzedający będzie otrzymywał na swój rachunek bankowy, oraz część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług (VAT), która będzie wpłacana na jego specjalne konto.

 Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu wszystkich podatników CIT i VAT czynnych i zwolnionych. Program szkolenia oparty jest na analizie przepisów, projektowanych zmian, zapowiedzi MFiR, przy wykorzystaniu analizy porównawczej mechanizmu split payment funkcjonującego w innych krajach Unii Europejskiej.

Program

Program

Podatek od towarów i usług 2018 - nowelizacja - Split payment - raportowanie JPK_VAT w 2018 r. - pojęcie należytej staranności - nowe sankcje - jak nie dać się wplątać w karuzelę podatkową - pojęcie podatnika istniejącego - obieg dokumentów w firmie - faktury -  rejestr zakupów i sprzedaży - odwrotne obciążenie :

A. Projektowane zmiany przepisów:

1) Split payment- nowy instrument prawny w 2018 roku:
a) Istota mechanizmu podzielonej płatności
b) Sytuacje zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
c) Rodzaje transakcji objętych mechanizmem split-payment
d) Wpływ mechanizmu split-payment na:
-  rozliczenie VAT z zakresu: odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej, dodatkowego zobowiązania VAT, obniżenia zobowiązania podatkowego,
- sytuacji finansowej przedsiębiorcy (kwestia płynności finansowej)
e) Nowy obowiązkowy rachunek dla każdego podatnika VAT - rachunek VAT
f) Zwolnienie środków z rachunku VAT
g) Rachunek VAT a egzekucja, wykreślenie z rejestru VAT, etc.

 2) JPK- WB -  nowe obowiązki raportowania danych w zakresie wyciągów bankowych - od 1.09.2017 roku:
a) zakres przedmiotowy - obowiązek składania wyciągów bankowych za każdy dzień do końca następnego dnia, zakres danych wymaganych na wyciągu bankowym
b) zakres podmiotowy - podmioty, na których ciąży obowiązek

B. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2018 - struktura JPK_VAT
a) istota i cel Jednolitego Pliku Kontrolnego.
b) sankcje za nieprzesłanie albo niepoprawne przesłanie JPK_VAT
c) termin i sposób na przesłanie JPK do organów podatkowych.
d) tworzenie JPK -uwagi praktyczne na bazie doświadczenia tzw. dużych podatników.
e) omówienie poszczególnych pozycji struktury JPK_VAT po zmianach od 1.01.2018 roku

C. Odwrotne obciążenie - krajowy system reverse charge
a) rozliczenie podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia - warunki stosowania
b) moment powstania obowiązku podatkowego
c) identyfikacja towarów określonych w załączniku nr 11
d) katalog usług objętych odwrotnych obciążeniem - załącznik nr 14
- roboty budowlane i budowlano-montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem - identyfikacja usług przy pomocy PKWiU 

- znaczenie przepisów i wytycznych w zakresie klasyfikacji statystycznych
- podwykonawca - wskazanie obszarów ryzyka związanego z problemami w zdefiniowaniu pojęcia - refakturowanie usług budowlanych
- kiedy dostawa towarów a kiedy świadczenie usług (niepodzielność świadczeń - przepisy dotyczące podstawy opodatkowania)
e) obowiązki sprawozdawcze - informacja podsumowująca
f) nowe zasady dokonywania korekt - konsekwencje nieterminowego / niewłaściwego
rozliczenia transakcji

D. Należyta staranność  -Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku -  postępowanie z fakturami - weryfikacja kontrahentów - odpowiedzialność karnoskarbowa
a) przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku)
b) przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego, ,,pusta faktura", faktura z zawyżoną kwotą podatku)
c) warunki wyłączające stosowanie sankcji
d) ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów  u oszustów podatkowych - sposoby minimalizacji ryzyka w świetle orzecznictwa sądów - mechanizm karuzeli podatkowej -weryfikacja kontrahentów - ,,dobra wiara" i ,,należyta staranność" -zakres pojęcia i zasady stosowania
e) ryzyko stosowania sankcji związane z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niejednolitym orzecznictwem (m.in. akcje promocyjne: ,,nagrody za punkty", karty paliwowe, akcje promocyjne, etc.)
f) faktury niedające prawo do odliczenia - przesłanki formalne, wadliwe i nierzetelne faktury - odpowiedzialność karno-skarbowa
g) nowe przepisy kodeksu karnego dotyczące faktur (fałsz materialny i fałsz intelektualny dokumentu)

E. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze - rejestr VAT - obieg dokumentów:
a) ewidencja VAT: - zakres danych - obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji - obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego - technika zapisu w rejestrach korekt związanych ze stosowaniem tzw. ulgi na złe długi - ujęcie w rejestrach transakcji objętych odwrotnym obciążeniem - ujęcie transakcji na podstawie dokumentu zbiorczego
b) objęcie obowiązkiem wysyłania rejestrów w formie jednolitego pliku kontrolnego poszczególnej kategorii przedsiębiorców
c) elektroniczna forma deklaracji
d) termin i sposób przekazywania informacji podsumowujących w obrocie wewnątrzwspólnotowym (VAT-UE) oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27)
e) rejestr podatników - sytuacje, w których urząd skarbowy może wyrejestrować podatnika z rejestru VAT - skutek wyrejestrowania dla nabywcy

F. Pytanie otwarte - panel dyskusyjny.

 Prowadzący

Prowadzący

Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

490 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26 styczeń 2018 - 26 styczeń 2018 Lublin 1081917 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert