Podatek od towarów i usług - Omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 września 2019r., 1 listopada 2019r., 1 stycznia 2020r. oraz 1 kwietnia 2020r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 28 październik 2019 - 28 październik 2019
Miasto: Częstochowa
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

  • W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z już zatwierdzonymi przez sejm i senat zmianami oraz zmianami  planowanymi do wprowadzenia w 2019 i 2020 roku w podatku VAT. 

Program

Program

1 września 2019r. - nowelizacja ustawy o VAT :

a) Rozszerzenie prowadzonego przez Ministra Finansów internetowego rejestru danych podatników podatku VAT, m.in. o numery kont zarejestrowane w urzędach skarbowych,
b) Nowa definicja tzw. pierwszego zasiedlenia nieruchomości,
c) Uznawanie za poprawnie opodatkowane VAT niektórych czynności sprzedaży (w formie licytacji), formalnie mogących spełniać przesłanki zwolnienia z podatku VAT,
d) Wyłączenie możliwości stosowania zwolnień podmiotowych przy dokonywaniu handlu sprzętem AGD, kosmetykami, częściami do pojazdów oraz świadczeniu usług sciąganiu długów,
e) Obowiązek płatności "granicznego" należnego VAT od sprowadzanych w ramach WNT paliw bez względu na ich przeznaczenie.
 
1 listopada 2019r. - nowelizacja ustawy o VAT  oraz PIT i CIT w zakresie obowiązku stosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności  (split payment), zmiany stawek VAT dla wydawnictw oraz możliwości składania wniosków o uzyskanie WIS :

a) Likwidacja odwrotnego obciążenia w zakresie dotychczas obowiązującym dla "krajowych" dostaw towarów i świadczenia usług (w tym składanych informacji podsumowujących),
b) Nowy załącznik do ustawy zawierający listę towarów i usług objętych obowiązkową podzielona płatnością,
c) Określenie warunków obowiązkowego stosowania podzielonej płatności przez podatników,
d) Modyfikacja przepisów dotyczących dokonywania komunikatu przelewu oraz funkcjonowania tzw. "rachunku VAT"
e) Obowiązek wystawcy faktury, co do właściwego jej oznaczenia wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" - sankcje podatkowe za zaniechanie oznaczenia,
f) Sankcje podatkowe (oraz możliwości ich uniknięcia) za niewypełnianie obowiązku w zakresie stosowania podzielonej płatności - zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych,
g) Mechanizm podzielonej płatności, jako zalecana przez ustawodawcę forma regulowania zobowiązań przez podatnika, w tym uniknięcie tzw. solidarnej odpowiedzialności nabywcy,
h) Likwidacja tzw. Kaucji gwarancyjnej - zasady zwrotu uprzednio wpłaconych kaucji,
i) Uprawnienie podatników do składania wniosków o otrzymanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),
j) Obniżone stawki podatku VAT dla wydawnictw prasowych i dziełowych, w tym sprzedawanych w formie elektronicznej.

1 stycznia 2020r. - Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz wprowadzenie kas rejestrujących ON-LINE u niektórych podatników VAT,

a) Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym,
b) Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT - brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji,
c) Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi - nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej,
d) Zasady nabywania, zgłoszenia do urzędu skarbowego i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przez kasy rejestrujące połączone z Centralnym Repozytorium, ustawowe ulgi związane z wydatkami na nabycie nowych kas rejestrujących.
e) Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy (możliwość uniknięcia sankcji),
f) Nowe zasady dostaw towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off,
g) Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych,
h) Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów - terminowe złożenie informacji podsumowującej.

1 kwietnia 2020r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT - 23%, 8%, 5% - tzw. "Nowa Matryca Stawek VAT" oraz nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K:

a) Zmiana oznaczeń stosowanych w załącznikach i przepisach ustawowych dla towarów z klasyfikacji PKWIU na Kod Celny "CN"

b) Wprowadzenie obowiązującej mocy dla wydawanych przez Dyrektora KIS - Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),

c) Ustalenie nowych załączników do ustawy o VAT, określających zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT oraz wyłączających stosowanie tzw. zwolnienia podmiotowego podatnika VAT,

d) Ewidencja dotycząca podatku VAT - zakres, terminy przesłania do organu, korekty,

e) Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym - możliwe kary za nieprawidłowości,

f) Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów.

g) Zapis pozwalający na wprowadzenie nowego oprogramowania w zakresie wspólnego JPK oraz deklaracji vatowskich - dopiero od 1 lipca 2020r.

 Prowadzący

Prowadzący

Krzysztof Woźniak

doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Mercure
Księdza Jerzego Popiełuszki 2

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/MiRUPmBfuMR2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28 październik 2019 - 28 październik 2019 Częstochowa 1122919 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert