Podatek VAT w II połowie 2019 roku. Likwidacja odwróconego obciążenia i obowiązkowy mechanizm dzielonej płatności już od listopada 2019 r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 23 wrzesień 2019 - 23 wrzesień 2019
Miasto: Częstochowa
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia omówione  zostaną wprowadzone od maja 2019 r.  zmiany do ustawy o VAT dotyczące m.in. kas on-line. Jak również omówione zostaną propozycje kolejnych zmian:  likwidacji odwróconego obciążenia, wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu Split Payment,  definicji pierwszego zasiedlenia  możliwością wystawienia faktury do paragonu fiskalnego, rozszerzeniem listy podatników nie mogących korzystać ze zwolnienia podmiotowego wraz z konsekwencjami takiej zmiany, zmiany w kaucjach gwarancyjnych ,zmiany  w wystawianiu faktur VAT-RR oraz zmiany w obszarze dodatkowego zobowiązania podatkowego wraz  z konsekwencją podatkową dla tych  zmian.

Omówiony zostanie sposób weryfikacji danych i możliwości jakie dają nowe bazy Ministerstwa Finansów, jak również przełożenie tych informacji na rozliczenie w podatku dochodowym od tycznia 2020 r.


Przedstawione zostaną nowe regulacje prawne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2020 r. w całej Unii Europejskie w zakresie magazynów konsygnacyjnych, transakcji łańcuchowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych.


Podsumowane zostaną także zmiany dotyczących kas rejestrujących. Wskazane zostaną między innymi nowe  grupy  podatników zobowiązanych już od 01.01.2020 r. do posiadania nowego typu kas rejestrujących oraz zasady likwidacji  kas z archiwizacją papierowych paragonów.

Szkolenie ma na celu uwrażliwić służby księgowe na prawidłowe i zgodne z prawem stosowanie przepisów ustawy VAT

Program

Program

I. Likwidacja mechanizmu odwróconego obciążenia.

1. Likwidacja mechanizmu odwróconego obciążenia:

  • geneza przyczyn,
  • zasady rozliczania,
  • nowe wymogi fakturowe,
  • konsekwencje w postaci sankcji. 

2. Zmiany w odpowiedzialności solidarnej.
3. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności:

  • kiedy, w jakich sytuacjach,
  • nowe udogodnienia w mechanizmie Split Payment,
  • rozszerzenie możliwości korzystania z rachunku VAT.
  • konsekwencje w podatku dochodowym od 01.2020 r.

4. Nowe matryce VAT.
5. Wprowadzenia wiążącej informacji stawkowej (WIS).
6. Zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników ryczałtowych.
7. Zmiany w fakturach VAT RR.

II. Nowa baza podatników VAT czynnych i wykreślonych, konsekwencje w podatku dochodowym.

1. Baza danych dla podatników VAT w świetle oceny należytej staranności - po co i czemu mają służyć.
2. Podatnicy VAT czynni oraz wykreśleni - baza Ministerstwa Finansów, weryfikacja tych baz.
3. Konsekwencje dla podatku dochodowego, w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów.

III. Omówienie projektów zmian w VAT na II półrocze 2019 roku.

1. Zmiana definicja pierwszego zasiedlenia i konsekwencje dla opodatkowania dostaw nieruchomości - zaliczki przedpłaty dokonane do końca czerwca, skutki podatkowe.
2. Doprecyzowanie przepisów dotyczących  wykreślania i przywracania podatników do bazy podatników VAT czynnych.
3. Zmiany w kaucjach gwarancyjnych.
4. Doprecyzowanie przepisów dot. wystawiania faktur VAT-RR.
5. Nowy warunek wystawiania faktur do paragonów.
6. Rozszerzenie listy podmiotów nie mogących korzystać ze zwolnienia podmiotowego.
7. Zmiany w sankcjach.
8. Likwidacja deklaracji VAT, wprowadzenie nowego JPK-VDEK.
 
IV. Omówienie zmian wprowadzonych przepisami rozporządzeń UE obowiązujących od 01.01.2020 r.

1. Zmiany w magazynach konsygnacyjnych; wprowadzenie magazynów typu call - off stock.
2. Nowe sposoby rozliczania transakcji łańcuchowych.
3. Zmiany w dokumentowaniu WDT przy zastosowaniu stawki 0%.

V. Zmiany w kasach rejestrujących  od maja 2019 roku.

1. Cyfryzacja dokumentów i raportów fiskalnych już obowiązuje.
2. Transmisja danych z kas do systemów  Min. Finansów.
3. Analizy danych fiskalnych.
4. Zmiany w warunkach formalnych dla podatników stosujących kasy rejestrujące.
5. Nowe zasady zwrotu należności otrzymanej z US przy zakupie kasy rejestrującej.
6. Nowe  grupy podatników  zobligowane do wymiany kas rejestrujących na kasy on-line.
7. Centralne Repozytorium Kas - co to jest,  jakie ma uprawnienia, w czym pomoże podatnikowi.
8. Nowe obowiązki przy zastosowaniu kas.

VI. Dyskusja.Prowadzący

Prowadzący

Edyta Kasprzak
Ekspert podatku VAT, doświadczony wykładowca, praktyk. W latach 1996-2017  pracownik aparatu skarbowego w randze  kierownika z zakresu orzecznictwa podatkowego. Pełniący jednocześnie (w okresie 2002-2017 roku) funkcje  trenera Ministerstwa Finansów. Ekspert z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Obecnie współpracujący z uczelniami wyższymi województwa śląskiego w roli wykładowcy akademickiego. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, które ukazują się m.in. w Biuletynie VAT.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Mercure
Księdza Jerzego Popiełuszki 2

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/MiRUPmBfuMR2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23 wrzesień 2019 - 23 wrzesień 2019 Częstochowa 1044119 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert