Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 25 styczeń 2018 - 26 styczeń 2018
Miasto: Łódź
Cena: 900.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Jego istotą jest podzielenie płatności za towar lub usługę na kwotę netto, którą sprzedający będzie otrzymywał na swój rachunek bankowy, oraz część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług (VAT), która będzie wpłacana na jego specjalne konto.

Celem szkolenia jest także zaprezentowanie zmian do CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.  Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów. 

Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu wszystkich podatników CIT i VAT czynnych i zwolnionych. Program szkolenia oparty jest na analizie przepisów, projektowanych zmian, zapowiedzi MFiR, przy wykorzystaniu analizy porównawczej mechanizmu split payment funkcjonującego w innych krajach Unii Europejskiej.

Program

Program

Dzień I  - Podatek od towarów i usługw 2018 roku:

I. Split payment (mechanizm podzielonej płatności):

1. Istota mechanizmu podzielonej płatności.
2. Cel wprowadzenia split payment.
3. Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu?
4. Rachunek (konto) VAT jako narzędzie niezbędne do stosowania split payment.
a) Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebna umowa/aneks? Co z prowizją i opłatą za otwarcie/prowadzenie rachunku? Czy środki będą oprocentowane?
b) Kilka zwykłych rachunków w jednym banku - ile kont VAT?
c) Kilka zwykłych rachunków w kilku bankach - ile kont VAT?
d) Rachunki bankowego otwarte przed 2018 r. i otwierane w 2018 r.
5. Skąd mogą pochodzić środki zasilające rachunek VAT?
6. Przeznaczenie środków znajdujących się na rachunku VAT (przelewy z rachunku VAT).
7. Dysponowanie środkami zgormadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?
8. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
a) Wyłącznie dodatkowych sankcji pieniężnych (30 % i 100 %).
b) Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
c) Wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (150 %).
9. Skonto za zapłatę VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT. Co trzeba zrobić, by otrzymać skonto? Ile wyniesie skonto? Przykłady liczbowe.
10. Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.
11. Zagrożenia i odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze split payment.
12. Prezentacja środków na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym.

II. JPK VAT w 2018 r.:

1) Mikro - przedsiębiorcy jako ostatnia grupa podatników zobowiązana do przesyłania JPK_VAT.
2) Co to jest JPK_VAT?
3) Czemu służy JPK_VAT?
4) Termin przekazywania JPK_VAT.
5) Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.
6) Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT.
a) Zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r. Koniec z papierową ewidencją VAT.
b) Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT?
c) Kiedy dopuszczalne zapisy zbiorcze?
d) Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu?
e) Proporcja, preproporcja, VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
f) Zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować?
7) JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
8) Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT? Czy można uniknąć korekty JPK_VAT?
9) Sankcje za błędy w JPK_VAT.

III. Mechanizm odwrotnego obciążenia:

1) Pojęcie i zasady funkcjonowania.
2) Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Kiedy odwrotne obciążenie a kiedy zasady ogólne?
3) Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT  (usługi budowlane).
a) Kto to jest podwykonawca?
b) Odwrotne obciążenie w konsorcjach.
c) Usługa udostępnienia pracowników na budowę.
d) Usługa wynajmu sprzętu budowlanego.
e) Refakturowanie usług budowlanych.
f) Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.
4) Korekta JPK_VAT. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco? Zasady prezentacji w deklaracji VAT, JPK_VAT oraz informacji podsumowującej. Studium przypadków.
5) Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym.
a) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
b) Import usług.
c) Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
d) Właściwy kurs waluty.
e) Korekta zagranicznego odwrotnego obciążenia.
6) Zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.

IV. Należyta staranność w VAT:

1) Co to jest należyta staranność?
2) Należyta staranność na przykładzie:
a) zakupów od podatnika wykreślonego z VAT,
b) zakupów od podatnika VAT czynnego,
c) prawa do stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).
3) Jak zachować należytą staranność?
4) Należyta staranność -czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne?
5) Konsekwencji niedochowania należytej staranności.
6) Należyta staranność w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

V. Pytania i odpowiedzi.

Dzień II  - Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 roku:

1. Nowa definicja podstawy opodatkowania.

2. Dochód stanowiący podstawę opodatkowania.

3. Dochód na źródle przychodu.

4. Strata na źródle przychodu.

5. Podział przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów na źródła przychodów.

6. Przychody ze źródła przychodów zyski kapitałowe.

7. Przychody ze źródła przychodów - inne.

8. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów - kwoty brutto czy netto?

9. Nowa klasyfikacja środków trwałych.

10. Składniki majątkowe niskocenne.

11. Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny.

12. Podatek od nieruchomości komercyjnych.

13. Podatek u źródła - bilety lotnicze.

14. Nowa definicja podmiotów powiązanych.

15. CIT- 8, CIT - TP.

16. Pytania i odpowiedzi.Prowadzący

Prowadzący

Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.


Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawno - podatkowej podmiotów gospodarczych działających w branży przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej oraz gospodarki odpadami. Brał udział w złożonych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak:  przejęcia i podziały spółek kapitałowych oraz audyty podatkowe. Doradzał Klientom w zakresie prawidłowego rozliczania i optymalizacji w podatku od towarów i usług w związku z dużymi nowelizacjami ustawy o VAT w latach 2010/2011 oraz 2013/2014. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie podatku od towarów i usług,  w szczególności w zakresie transakcji zagranicznych oraz prawidłowego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT, jak również w zakresie podatku dochodowego. Prowadził szkolenia zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla pracowników organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.  Autor licznych publikacji w dziedzinie prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego materialnego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków bezpośrednich, jak i w problematyce podatkowego prawa procesowego, w tym w zakresie postępowań i kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo - administracyjnych.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

 900  zł + 23% VAT - za jedną osobę
 490  zł + 23% VAT - za osobę za udział w wybranym dniu szkolenia

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
25 styczeń 2018 - 26 styczeń 2018 Łódź 1111617 900.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert