System INTRASTAT w 2017 roku - warsztaty praktyczne. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 19 październik 2017 - 19 październik 2017
Miasto: Opole
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom:

  • Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
  • Dokonanie ewentualnej korekty zgłoszenia,
  • Jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno - skarbowej
  • Prawidłowe wypełnienie deklaracji INTRASTAT.

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT.

Program

Program

I. System INTRASTAT w 2017 roku:

1. Informacje Ogólne, zadania statystyki wewnątrzwspólnotowej dotyczącej obrotu towarowego
2. Cel i zasady obowiązku sprawozdawczego w zakresie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej
3. Obowiązek sprawozdawczy w przypadku prowadzenia handlu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 listopada 2016 r. W sprawie zgłoszeń INTRASTAT /  nowa zmiana w roku 2016/
5. Nowa instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT
6. Właściwość miejscowa organów celnych


II. Ustalanie obowiązku sprawozdawczego:

1. Osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
2. Przedstawicielstwo
3. Wysokość progów statystycznych
4. Wykorzystywanie danych podatkowych z deklaracji VAT do badania poprawności danych przekazanych w deklaracji INTRASTAT (zakres porównywanych danych, przyczyny rozbieżności dostarczanych informacji)

III. Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT.

IV. Reguły wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT:

1. Zasady formalne
2. Zasady merytoryczne
3. Instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT

V. Planowane zmiany w systemie INTRASTAT w roku 2017 r. i latach kolejnych:

1. Zmiana docelowa
2. Działania zmierzające do osiągnięcia planowanych zmian

VI. Nomenklatura Scalona (CN):

1. Zasady klasyfikowania towarów według CN
2. Uzupełniające jednostki miary


VII. Incoterms 2010:

1. Zasady wypełniania pola 12 deklaracji INTRASTAT
2. Różnice pomiędzy Incoterms 2000, a Incoterms 2010

VIII. Zmienione zasady korygowania zgłoszeń INTRASTAT:

1. Systemowe badanie poprawności deklarowanych danych
2. Korygowanie deklaracji (w przypadku zastąpienia uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT, anulowania pozycji towarowej lub jej dopisania, zmiany poszczególnych danych w pozycjach zgłoszenia INTRASTAT)

IX. System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe).

X. Konieczność dopełnienia niezbędnych formalności w zakresie uruchomienia od 01 czerwca 2016 roku portalu www.puesc.gov.pl.:

1. Wniosek o nadanie uprawnień
2. Migracja danych z poprzednich systemów

XI. Część praktyczna, czyli pytania i odpowiedzi, oraz wypełnianie deklaracji INTRASTAT w przypadku m.in.:

1. Dokonywania zgłoszenia towarów w wywozie i przywozie (w tym towarów będących przedmiotem uszlachetniania)
2. Korekty deklaracji (dopisywanie i anulowanie pozycji towarowych, zmiana danych)
3. Zgłoszenia zerowego
4. Zwrotów towarów
5. Transakcji trójstronnych
6. Stosowania uproszczeń

XII. Dyskusja pytania i odpowiedzi.Prowadzący

Prowadzący

Ekspert z dziedziny INTRASTAT
- od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych. Doświadczony wykładowca i praktyk. Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19 październik 2017 - 19 październik 2017 Opole 813617 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert