WNT/WDT - Wszystko co należy wiedzieć o rozliczeniach w ramach WDT/WNT oraz transakcjach trójstronnych w podatku VAT w świetle obecnie obowiązujących przepisów oraz zmian, które wejdą w życie z dniem 01.01.2020 r.

Termin: 29 listopad 2019 - 29 listopad 2019
Miasto: Częstochowa
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy rozliczeń transgranicznych (transakcji unijnych). Celem szkolenia jest udzielenie  odpowiedzi na nurtujące podatnika ww.  zagadnienia, bazując na wyjaśnieniach ministerstwa finansów i organów działających na jej zlecenie,  co może pomóc w naprawie popełnionych błędy oraz pozwoli zminimalizować  możliwości zakwestionowania przez organy podatkowe prowadzonych przez Państwa rozliczeń podatkowych. W  trakcie  szkolenia  omówione  zostaną  najistotniejsze  zagadnienia  związane   z  rozliczaniem transgranicznym  wynikające z  ustawy o podatku od towarów i usług. Omówiona zostanie kwestia prawidłowych rozliczeń w transakcji trójstronnej oraz w dostawach  i nabyciach wewnątrzwspólnotowych w aspekcie obecnie obowiązujących przepisów oraz zmian, które mają wejść wżycie z dniem 01.01.2020 r. Zmiany te wprowadzają jednolite regulacje we wszystkich krajach UE.

 

Program

Program

1.Transakcje łańcuchowe pomiędzy podatnikami unijnymi obecnie oraz od 01.01.2020 r.
 • transakcje wielostronne, a obowiązek rejestracji w innych krajach UE - omówienie przepisów art. 22 ust. 2 i 3 ustawy  o VAT, przykłady,
 • definicja transakcji łańcuchowej, podmiotu pośredniczącego,
 • jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru,
 • ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma),
 • obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej,
 • procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - omówienie warunków z art. 135-138 ustawy o VAT, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
2.  Transakcje unijne (WDT i WNT) obecnie oraz od 01.01.2020 r.
 • warunki występowanie WDT, definicja,
 • brak rejestracji w systemie VIES przy WDT - konsekwencje,
 • obowiązek podatkowy przy WNT a otrzymanie faktury,
 • data powstania obowiązku podatkowego przy WDT,
 • dokumenty  uprawniające do zastosowania stawki 0% przy WDT - uwypuklenie zmian w tym zakresie od 01.01.2020 r. (numer identyfikacyjny jako warunek skorzystania z 0% stawki, poprawne złożenie informacji podsumowującej),
 • faktura zaliczkowa przy  WDT,
 • warunki występowania WNT, definicja
 • brak rejestracji w systemie VIES przy WNT- konsekwencje,
 • rozliczenie WNT w ramach sankcji - braku praw do odliczenia podatku naliczonego,
 • obowiązek podatkowy przy WNT a otrzymanie faktury,
 • powstanie obowiązku podatkowego przy WNT w tym w przypadku wystawienia faktury przed dostawą towarów,
 • brak rejestracji w systemie VIES a skutki podatkowe.
 • podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów),
 • zasady odliczenia VAT dla WNT,
 • kurs przeliczeniowy w transakcjach transgranicznych, korekty w WDT/WNT- kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć.
 
3.Składy konsygnacyjne w 2019 roku, a składy typu call-off stock od 01.01.2020 r.
 • warunki występowania składów konsygnacyjnych w obecnym stanie prawnym, obowiązki ewidencyjne, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady funkcjonowania,
 •  warunki występowania magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju - stan prawny od 01.01.2020 r., obowiązki ewidencyjne, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady funkcjonowania,
 • warunki występowania magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju - stan prawny od 01.01.2020 r., obowiązki ewidencyjne, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady funkcjonowania,
 • wskazanie  różnic jakie zaczną obowiązywać od 01.01.2020 r. 


Prowadzący

Prowadzący

Edyta Kasprzak
Ekspert podatku VAT, doświadczony wykładowca, praktyk. W latach 1996-2017  pracownik aparatu skarbowego w randze  kierownika z zakresu orzecznictwa podatkowego. Pełniący jednocześnie (w okresie 2002-2017 roku) funkcje  trenera Ministerstwa Finansów. Ekspert z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Obecnie współpracujący z uczelniami wyższymi województwa śląskiego w roli wykładowcy akademickiego.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Mercure
Księdza Jerzego Popiełuszki 2

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/MiRUPmBfuMR2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29 listopad 2019 - 29 listopad 2019 Częstochowa 4028919 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert