Kompendium prawa pracy 2019 - Odpowiedzi na trudne pytania po zmianach. Zmiany w Kodeksie pracy - wrzesień 2019 r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 3 październik 2019 - 3 październik 2019
Miasto: Częstochowa
Cena: 430.00 zł +VAT

Program

Program

1. Zmiany w Kodeksie pracy - wrzesień 2019 r.

 • Nowy przepis dotyczący terminu wydania pracownikowi świadectwa pracy.
 • Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.
 • Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.
 • Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.
 • Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.
 • Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.
 • Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.
 • Brak możliwości zrzeczenia się roszczeń ze stosunku pracy.

2. Nawiązanie stosunku pracy

 • Nowa treść umowy o pracę w 2019 - czy wpisywać adres zamieszkania?
 • Umowa na część etatu - określić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad wymiar?
 • Umowa o pracę na półtora etatu - czy będzie zakwestionowana?
 • Umowa na zastępstwo - jak prawidłowo określić termin jej zakończenia
 • Jak prawidłowo dokonać zmiany do umowy o pracę?

3. Nowe świadectwo pracy 2019 r.

 • Nowy wzór świadectwa pracy - na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?
 • Wydawanie świadectw pracy - kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • Jakie są najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy?
 • Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?
 • Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?
 • Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy?

4. Nowe rozporządzenie o aktach osobowych 2019 r. - rewolucja !!!

 • Kiedy założyć nowe akta osobowe przy ponownym zatrudnieniu pracownika?
 • Podział akt osobowych na części A,B,C,D - kiedy obowiązkowy?
 • Które dokumenty pracodawca musi potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?
 • Skierowania na badania lekarskie - najczęstsze błędy?
 • Brak oficjalnego wzoru umowy o pracę - czy pisać w umowie adres zamieszkania?
 • Brak wzorów kwestionariuszy osobowych - czy w ogóle umieszczać je w aktach?
 • Jakie dane zawrzeć na umowie by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 • Konieczność umieszczenia w aktach potwierdzenia zapoznania się z monitoringiem - czy dotyczy wszystkich pracowników?
 • Wymogi nowej karty ewidencji czasu pracy 2019 r. - najczęściej popełniane błędy?
 • Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika - jakby drugie akta?
 • Konieczność przechowywania wniosków urlopowych, wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę nad dzieckiem itp.
 • Brak konieczności umieszczania grafików czasu pracy w dokumentacji pracowniczej - co z nimi robić, kiedy można niszczyć?
 • Umieszczanie w odrębnej dla każdego pracownika dokumentacji  wniosków o wyjścia prywatne - co z rejestrami (książkami, zeszytami) wyjść prywatnych?
 • Czy dane z zeszytu, książki wyjść prywatnych należy umieścić w indywidualnej dokumentacji pracownika?
 • Wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych gdzie przechowywać?
 • Jak dostosować akta zatrudnionych pracowników - czy trzeba zakładać nowe teczki?
 • Czy założyć odrębnie dla każdego pracownika teczkę z dokumentacją ze stosunku pracy?
 • Jak zoptymalizować i dostosować akta pracownicze do nowych przepisów? - czy trzeba będzie wyczyścić akta ze zbędnych danych osobowych?
 • Co usunąć z akt by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 • Czy karty płac, kartoteki przydziału odzieży i obuwia roboczego należy przechowywać odrębnie w dokumentacji pracowniczej.

5. RODO w dokumentacji pracowniczej po 4 maja 2019 r.

 • Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy?
 • Jakie informacje mogą być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?
 • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
 • Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?
 • Co zrobić z CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
 • Jak legalnie pozostawić kontakt do osoby aplikującej do pracy, gdy nie jest prowadzona rekrutacja, jednak w przyszłości pracodawca może być zainteresowany takim pracownikiem?
 • Co to oznacza, że niektórych danych można wymagać jeżeli

Prowadzący

Prowadzący

Aleksander Kuźniar

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na  Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawy o czasie pracy kierowców. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 10 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Mercure
Księdza Jerzego Popiełuszki 2

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/MiRUPmBfuMR2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
3 październik 2019 - 3 październik 2019 Częstochowa 1117719 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert