odw Pracownicze Plany Kapitałowe - procedura wdrożenia, szczegółowe obowiązki pracodawcy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 21 sierpień 2019 - 21 sierpień 2019
Miasto: Katowice
Cena: 520.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Adresaci:

 • wyższa kadra menedżerska odpowiedzialna za obszar HR
 • pracodawcy i ich przedstawiciele, osoby reprezentujące pracodawców,
 • specjaliści z zakresu obsługi przedsiębiorców,
 • osoby zainteresowane tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • specjaliści w zakresie kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność gospodarczą,

Program

Program

1. Podstawowe informacje na temat PPK oraz wybór miedzy PPK a PPE

 • Co to jest PPK
 • Kto i kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK
 • Ile kosztuje prowadzenie PPK
 • Podstawowe różnice między PPK a PPE
 • Czy PPE jest bardziej opłacalne niż PPK

2. Procedura wdrożenia PPK

 • Jak wybrać instytucję finansową aby uniknąć odpowiedzialności prawnej zarządu
 • Zakres współpracy ze stroną związkową / reprezentacją pracowników
 • Na co zwracać uwagę w umowach o zarządzanie PPK
 • Umowa o zarządzanie PPK a stosowanie prawa zamówień publicznych
 • Działania informacyjne dotyczące PPK wobec pracowników a odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

3. Szczegółowe obowiązki pracodawcy po wprowadzeniu PPK

 • Kiedy nowy pracownik uzyskuje prawo do uczestnictwa w PPK
 • Obowiązek ponownego odprowadzania składek za pracownika, który zrezygnował z PPK
 • Okresy uprawniające do zawieszenia wpłat na PPK
 • Obowiązki wobec organów Państwa
 • Dokumentacja związana z obliczaniem wpłat do PPK
 • PPK a akta osobowe pracownika
 • PPK a dane osobowe

4. PPK z perspektywy pracowników

 • Możliwość rezygnacji z PPK
 • Zmiana pracodawcy a uczestnictwo w PPK
 • Wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków


Prowadzący

Prowadzący

Przemysław Mazur

radca prawny - praktyk prawa z ponad 8 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowane przy współpracy Uniwersytetu Florydy oraz Uniwersytetu Warszawskiego.   Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu oraz negocjowaniu z ramienia pracodawców z różnych gałęzi gospodarki, w tym branży retail, finansowej, przemysłowej, energetycznej, czy też górniczej, aktów z obszaru zbiorowego prawa pracy, w tym zwłaszcza umów zakładowych (w ramach pracowniczych programów emerytalnych - PPE), regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy oraz innych aktów wewnętrznych z obszaru prawa pracy. Reprezentuje pracodawców przed Komisją Nadzoru Finansowego (w szczególności w ramach rejestracji oraz zmian w PPE) oraz Państwową Inspekcją Pracy. Prowadzi liczne szkolenia między innymi z obszaru pracowniczych planów kapitałowych

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

  

Cena: 

             520 + VAT/ osoba*

             490 + 23% VAT za osobę - przy zgłoszeniu dwóch  lub więcej osób z firmy

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
21 sierpień 2019 - 21 sierpień 2019 Katowice 968619 520.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert