Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2019 oraz VAT - obowiązkowy split payment oraz biała lista podatników (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 19 listopad 2019 - 21 listopad 2019
Miasto: Katowice
Cena: 1560.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2019 r. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów w podatkach VAT i podatkach dochodowych.

Omówimy kwestie  wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Uwaga prowadzących szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. Szkolenie prowadzone jest przez praktyków posiadających praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe.  Celem szkolenia jest nabycie i ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie rozliczenia rocznego CIT za 2019 r.

W trakcie szkolenia zwrócimy uwagę na potencjalne pułapki i najczęstsze pomyłki, jakie mogą pojawić się w trakcie rozliczania CIT za 2019 r. Przeanalizujemy również aktualną praktykę orzeczniczą w CIT, szczególnie przypadki, w których dochodzi do kształtowania się nowej linii orzeczniczej.

Od dnia 1 listopada 2019 r. zacznie obowiązywać obowiązkowo mechanizm podzielonej płatności dla faktur wystawionych na ponad 15.000 zł zawierających towary lub usługi z nowego załącznika nr 15 do ustawy.
Natomiast już od dnia 1 września 2019 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe dotyczące zapłaty za faktury przelewem na firmowe rachunki bankowe (biała lista VAT).

Program

Program

19.11.2019 - Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:
 1. Wprowadzenie.
 2. Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego:
 • Regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości
 • Regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Regulacje krajowe a międzynarodowe - wpływ na sprawozdanie finansowe
 1. Kluczowe zmiany w prawie bilansowym: PSR oraz MSSF.
 2. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego:
 • Kierownik jednostki
 • Organ nadzorujący
 • Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe
 • Ogłaszanie sprawozdań finansowych.
 1. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego - wybrane zagadnienia.
 2. 1  Instrumenty finansowe (PSR):
 • klasyfikacja i podział instrumentów finansowych
 • wycena instrumentów finansowych
     5.2  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - KRS Nr 7:
 • Przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości
 • Ujmowanie w księgach skutków zmian zasad rachunkowości
 • Korygowanie błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych
 • Ujmowanie zmian wartości szacunkowych z uwzględnieniem zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym danych porównawczych zapewniających i porównywalność.
 • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, 
 • MSR 10 - Zdarzenia po dniu bilansowym, a KRS 7.
    5.3  Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 - Utrata wartości aktywów:
 •  Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego
 •  Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości
 •  MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4
    5.4  Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - podatek odroczony:
 • Różnice trwałe oraz przejściowe
 • Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym
 • MSR 12 Podatek dochodowy a KSR 2
 1. Zmiany ustawy o biegłych rewidentach dotyczące i ustawy o rachunkowości dotyczące wyboru biegłych rewidentów oraz ich wpływ na badanie sprawozdania finansowego.
 2. Sprawozdanie z działalności i jego rola

Prowadzący

Prowadzący

Sabina Moczko-Wdowczyk

Ukończyła handel międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych firmach doradczo-audytorskich. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej pomiotów z krajów niemieckojęzycznych. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej.


Waldemar Knap

doradca podatkowy, prawnik, współpracuje z krakowską kancelarią podatkową. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytety w Heidelbergu i w Moguncji. Posiada ponad 13 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, głównie dla średnich i dużych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym. Wieloletni wykładowca problematyki podatków dochodowych, umów o unikania podwójnego opodatkowania, podatku u źródła. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.


Marcin Krupa

Audytor i konsultant dysponujący kilkunastoletnią praktyką zawodową. Posiada rozległe doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Brał udział w licznych procesach due dilligence oraz innych usługach doradczych dla klientów reprezentujących różne branże, w tym dla podmiotów notowanych na GPW oraz dużych grup kapitałowych. Wykładowca, autor licznych publikacji oraz prelegent w zakresie MSSF oraz PSR. Usługi doradcze i konsultacyjne dla spółek giełdowych, m.in.: Grupa INTEGER.PL, MARVIPOL, Grupa TAURON POLSKA ENERGIA, Grupa EMPERIA HOLDING, Grupa KOPEX, Grupa ZPUE;
Audyt spółek notowanych, m.in.: Ferro, ZPUE, Ceramika Nowa Gala, Mercator Medical, Kopex, Emperia Holding. Audyt jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, m.in.:. Oknoplast, Stolbud, Stokrotka, Tradis, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Tagor, TFI Forum, KSSE, Damel, Accounting Plaza Central Europe, Adler Polska, Consorfrut Polska, Europrovidus, Gemi, Huta Łaziska, Ferroli Polska, Grupa PGD. Szkolenia z zakresu MSSF: Opracowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu MSSF, między innymi dla podmiotów notowanych na GPW oraz innych znaczących podmiotów pozagiełdowych.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

BDO Katowice
Uniwersytecka 13

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/hJC5FyxpPVEVFsy57

Informacje dodatkowe


 

 Cena* :

    1 560 zł +23% VAT - za osobę - udział w trzech dniach szkolenia (1 dzień rachunkowość, 2 dni podatki)

    1 100 zł + 23% VAT - za jedną osobę - udział w dwóch dniach szkolenia

     590 zł +23 % VAT - za osobę - udział w jednym wybranym dniu szkolenia

 

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. 


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19 listopad 2019 - 21 listopad 2019 Katowice 4009619 1560.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert