Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowe obowiązki pracodawców. Składki na PPK na raporcie ZUS RCA

Termin: 27 listopad 2019 - 27 listopad 2019
Miasto: Częstochowa
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Zapraszamy na szkolenie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym. PPK to nowy obowiązek pracodawców, ale również wyzwanie, z którym będą się musiały zmierzyć nasze firmy już w najbliższym czasie.

Na szkoleniu zostaną omówiono kompleksowo wszystkie elementy dotyczące zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wdrożyć PPK w firmie oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcach w zakresie obsługi PPK już po jego wprowadzeniu. Podpowiemy, w jaki sposób wybrać instytucję do prowadzenia PPK oraz zaprezentujemy, co oferują nam instytucje finansowe, aby ułatwić obsługę PPK pracownikom działów kadrowo-płacowych. 

Na szkoleniu omówimy korzyści jak również zagrożenia w zakresie wprowadzenia i obsługi PPK - wprowadzenie PPK to przecież zwiększenie kosztów zatrudnienia, ale również nowe obowiązki administracyjne związane z obsługą bieżących spraw w zakresie prowadzenia PPK.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

Cele szkolenia:
 • poznanie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych, 
 • przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK do nowych zadań,
 • uświadomienie korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzeniem PPK 

Program

Program

I.Pracownicze Plany Kapitałowe - nowa forma oskładkowania wynagrodzenia.
 
1.Pracownicze Plany Kapitałowe a obecny system emerytalny - rola nowych PPK w zabezpieczeniu emerytalnym.
2.Uczestnicy PPK - strony uczestniczące w procesie.
3.Od kiedy pracodawcy są zobowiązani tworzyć PPK i jak ustalić termin obowiązujący dla swojej firmy? Jak prawidłowo ustalić liczbę zatrudnionych?
4.Którzy pracodawcy są zobowiązani do utworzenia PPK a kogo obowiązek ten nie dotyczy. Czy jeżeli wszyscy pracownicy złożą deklarację z rezygnacją z dokonywania wpłat to pracodawca nadal musi utworzyć PPK?
5.Które instytucje finansowe mogą tworzyć i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe?
6.W jaki sposób inwestowane będą środki zgromadzone w PPK?
7.Czy gromadzenie środków w PPK jest bezpieczne?
8.Obowiązki instytucji finansowej prowadzącej PPK.
 
II.Zasady uczestnictwa w PPK przez osoby zatrudnione. 
 
1.Kto może oszczędzać w PPK - kim według ustawy jest osoba zatrudniona? Forma zatrudnienia a uczestnictwo w PPK. 
2.Zapisanie pracownika (osoby zatrudnionej) do PPK - zapis automatyczny a uczestnictwo w PPK na wniosek. 
3.Rezygnacja z uczestnictwa w PPK ( rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK). 
4.Powtórne przystąpienie do PPK po złożeniu deklaracji o rezygnacji.
5.Ponowne automatyczne zapisanie do PPK po okresie 4 letnim. 
 
III. Wysokość składek odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania.
 
1. Składki obowiązkowe i sposób ich finansowania.
2. Składki dobrowolne i sposób ich finansowania.
3. Dopłaty dla uczestnika PPK finansowane przez budżet państwa - zasady ich przyznawania. 4. Termin odprowadzania składek do PPK.
 
IV. Prawa i obowiązki pracownika (zatrudnionego) w zakresie uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym.:
 
1. Wskazanie danych osób uposażonych ( uprawnionych) i zgłoszenie zmiany danych osób uposażonych (uprawnionych).
2. Zmiana wysokości składki dodatkowej odprowadzanej do PPK przez pracownika ( obniżenie lub zwiększenie składki).
3. Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika:
 • co stanie się ze środkami zgromadzonymi w PPK w przypadku zmiany Pracodawcy,
 • ile rachunków PPK może posiadać pracownik.
4. Transfer środków z PPK.

V. Jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie? Główne etapy wdrożenia PPK.  
 
1.Sposób wyboru instytucji finansowej do prowadzenia PPK - rola związków zawodowych i reprezentacji pracowników. 

2.Co oferują nam instytucje finansowe? - przegląd ofert i propozycji kierowanych do pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla pracowników działów kadrowo-płacowych. Czym kierować się przy wyborze instytucji finansowej do prowadzenia PPK?
 
3.Zawarcie umowy o zarządzanie PPK (między pracodawcą a instytucją finansową):
 • koszty obsługi PPK pobierane przez instytucje finansowe, 
 • warunki zawarcia umowy i treść umowy o zarządzanie - omówienie przykładowego wzoru umowy o zarządzanie,
 • w jakim terminie i w jakiej formie należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?, kto może zawrzeć umowę o zarządzanie w imieniu pracodawcy?
 • czy pracodawca w przyszłości będzie mógł zmienić instytucję zarządzającą PPK?
4.Zawarcie umowy o prowadzenie PPK - omówienie przykładowego wzoru umowy o prowadzenie PPK. 

5.Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników w zakresie PPK. 
 
6.Oprogramowanie niezbędne do obsługi PPK - dostosowanie programu płacowego do obsługi PPK.
 
7.Osoby odpowiedzialne za obsługę PPK i kontakt z instytucją finansową prowadzącą PPK.
 
VI. Obsługa administracyjna PPK:
 
1.  Prowadzenie listy uczestników PPK - jakie dane musi zawierać lista uczestników PPK, jak często należy ją aktualizować i przekazywać do instytucji finansowej?
2. Naliczanie i odprowadzanie składek do instytucji finansowej:
 • kiedy należy odprowadzić pierwszą składkę - jak liczyć termin pierwszej wpłaty?
 • w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na PPK - od jakiej podstawy pracodawca ma naliczać składki na PPK? Jak naliczyć składkę w przypadku osiągnięcia przez pracownika tzw. 30 krotności?
 • czy od składek dodawanych przez pracodawcę należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 • jak naliczyć składki od wynagrodzenia pracownika - przykłady.
3. Obsługa wniosków pracowników (zatrudnionych) w zakresie członkostwa w PPK i pobierania składek:
 • zmiana wysokości składki podstawowej/składki dodatkowej - od kiedy naliczamy nową wysokość składki?,
 • rezygnacja ze składki dodatkowej uczestnika,
 • rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK - kiedy zaprzestajemy naliczać składki?
 • złożenie wniosku o wznowienie wpłat do PPK a moment naliczenia pierwszej składki.
4. Składki na PPK na raporcie rozliczeniowym ZUS RCA - jak prawidłowo wykazywać składki przekazywane do PPK na raporcie RCA?
 
VII. Bieżąca współpraca między pracodawcą a instytucją finansową w zakresie prowadzenia PPK - obowiązki pracodawcy wobec instytucji finansowej. 

VIII. Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK:
 • kiedy można skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK,
 • na co można przeznaczyć środki zgromadzone w PPK,
 • jakie są zasady wypłaty środków z PPK po osiągnięciu 60-roku życia,
 • w jaki sposób można skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem 60-roku życia:
 • pokrycie wkładu własnego w związku z budową domu lub kupnem mieszkania,
 • poważne zachorowanie. 
IX. Środki zgromadzone w PPK a rozwód. 

X. Zasady dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci pracownika. 
 
XI. Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia PPK. 
 
XII. Sankcje grożące pracodawcom w przypadku niewywiązywania się z obowiązków w zakresie PPK.  
 
XIII. Pytania - czas dla uczestników szkolenia. 


Prowadzący

Prowadzący

Katarzyna Sobieszczańska
niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu spraw ZUS i obsługi programu Płatnik - specjalista w zakresie korygowania dokumentów.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Mercure
Księdza Jerzego Popiełuszki 2

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/MiRUPmBfuMR2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27 listopad 2019 - 27 listopad 2019 Częstochowa 4028819 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert