Środki Unijne

Środki unijne przekazywane są w formie dotacji/ refundacji zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla jednostek samorządu terytorialnego. Dla firm stanowią one pomoc finansową przy rozpoczynaniu bądź rozwijaniu działalności, głównie na drodze inwestycji w innowacje i zaawansowane technologie. Z kolei dla samorządów stanowią narzędzie wyrównywania różnic w dostępie do podstawowej infrastruktury i poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

Zespół doradców Eurodirect filia BDO Sp. z o.o. pomaga przy skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych.

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert