Szkolenia budżetowe

Szkolenia z tej dziedziny, prezentują zagadnienia związane z praktycznymi aspektami działalności jednostek budżetowych. Podczas zajęć prelegenci omawiają między innymi takie obszary jak: rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza, uwarunkowania prawne w aspekcie podatkowym, CEIDG, egzekucja dla organów gmin itp. Szkolenia prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie, w tym obszarze.

 

Najbliższe szkolenia dla jednostek finansów publicznych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 2017.09.29 2017.09.29 Kraków
Budżet: USTAWA O RACHUNKOWOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2017.10.02 2017.10.02 Katowice
Budżet: FORUM FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ - kompendium wiedzy o finansach publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w Polsce 2017.10.03 2017.10.04 Warszawa
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ 2017.10.09 2017.10.09 Katowice
Budżet: USTAWA O KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PRAKTYCZNE WARSZTATY OD A DO Z 2017.10.16 2017.10.16 Katowice
Budżet: Wyodrębnianie w ramach przyjętej polityki rachunkowości zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją operacji dofinansowanych ze środków UE 2017.10.18 2017.10.18 Katowice
Największe problemy nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w 2017 r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism 2017.10.19 2017.10.19 Kraków
Budżet: ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I E-FAKTUR W 2017 ROKU 2017.10.19 2017.10.19 Katowice
Budżet: INWENTARYZACJA 2017 - STANDARDY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2017.10.23 2017.10.23 Katowice
Największe problemy nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w 2017 r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism 2017.10.27 2017.10.27 Rzeszów
Budżet: ŚRODKI EUROPEJSKIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW - metody prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz nowe obowiązujące od 23 sierpnia 2017 wytyczne kwalifikowalności podatku VAT 2017.11.03 2017.11.03 Katowice

polecamybdo academyinfor trainingpolexpertpiotr tymochowicz