Jesteś tutaj:  Start / Otwarte / Podatki / odw-Zmiany w podatku VAT od 1.04.2013 oraz 1.01.2014. Zasady fakturowania 2013 i 2014 - problemy praktyczne. Zagadnienia kontrowersyjne w VAT, PDOP i PDOF wynikające z najnowszych interpretacji i orzecznictwa

odw-Zmiany w podatku VAT od 1.04.2013 oraz 1.01.2014. Zasady fakturowania 2013 i 2014 - problemy praktyczne. Zagadnienia kontrowersyjne w VAT, PDOP i PDOF wynikające z najnowszych interpretacji i orzecznictwa (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
18 kwiecień 2013 - 18 kwiecień 2013 Oświęcim 126813 330.00 zł +VAT
drukuj

Cel szkolenia

 • Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wchodzą w życie 1.04.2013 i 1.01.2014 mają charakter fundamentalny. Dotyczą one bowiem podstawowych zagadnień związanych  rozliczaniem VAT. W następujących obszarach dotychczasowe przepisy zostaną w całości zastąpione nowymi: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawianie faktur. Zmiany obejmą także wiele innych istotnych zagadnień.
 • Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. Ponadto zostaną przedstawione zagadnienia wynikające z wydanych w ostatnim czasie interpretacji i orzecznictwa, które budzą znaczne kontrowersje.Program

1. Wprowadzenie

 • Przyczyny wprowadzenia zmian, akty prawne wprowadzające zmiany, termin wejścia w życie poszczególnych zmian.

2. Zmiany w VAT od 1.04.2013.

2.1. Nieodpłatne dostawy towarów i nieodpłatne świadczenie usług.

 • Zmiany w zakresie znaczenia prawa od odliczenia podatku naliczonego. Przekazanie i udostępnienie towarów wytworzonych we własnym zakresie. Prawo do odliczenia części składowych. Nowa definicja próbki (znaczenie celu przekazania próbki, sposób identyfikacji próbki, wątpliwości w przypadku próbek przekazywanych do badań). Wątpliwości co do skutków wykreślenia pojęcia drukowane materiały informacyjne i reklamowe, prezenty o małej wartości. Podstawa opodatkowania nieodpłatnych przekazań (od 2014), cena nabycia towarów podobnych.

2.2. Transakcje z podmiotami zagranicznymi

 • Częściowe przywrócenie obowiązku rozliczania VAT w Polsce przez podatników zagranicznych (zamiast rozliczenia przez polskich nabywców wg zasady odwrotnego obciążenia). Ważne zmiany dotyczące ustalania miejsca dostawy i opodatkowania w transakcjach łańcuchowych, znaczenie warunków dostawy dla sposobu opodatkowania. Zmiany w zakresie WDT i WNT, przemieszczanie wewnątrz UE towarów własnych. Zmiana katalogu, dokumentów wymaganych dla stosowania stawki 0% w eksporcie i WDT (także kontrowersje wynikające z najnowszych interpretacji i wyroków).

2.3. Pozostałe ważne zmiany od 1.04.2013.

 • Zmiany w katalogu zwolnień, nowa definicja terenów budowlanych, skutki zmiany definicji działalności gospodarczej w ustawie o VAT, przedstawiciel podatkowy, ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego, zmiana niektórych stawek, inne zmiany.

3. Zmiany w VAT od 1.01.2014.

3.1. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • Zastąpienie wszystkich dotychczasowych przepisów nowymi. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym: brak znaczenia (co do zasady) momentu wystawienia faktury, szczególne regulacje dla usług częściowych, usług i dostaw świadczonych w sposób ciągły, szczególne regulacje dla niektórych towarów i usług, całkowita zmiana zasad dla wielu rodzajów czynności (np. usługi transportowe), nowe zasady ustalania (od 2013) obowiązku podatkowego w WDT i WNT.

3.2. Podstawa opodatkowania

 • Zastąpienie wszystkich dotychczasowych przepisów nowymi. Nowa definicja podstawy opodatkowania - rezygnacja z pojęcia obrotu. Opodatkowanie dotacji. Zapłata w naturze, barter, czynności dla których nie ustalono ceny oraz innych czynności szczególnych, koszty dodatkowe, korekty.

3.3.  Odliczanie podatku naliczonego.

 • Obszerne zmiany w zakresie m. in.: momentu odliczenia,  odliczania podatku naliczonego w przypadku WNT, sposób obliczania proporcji (czynności pomocnicze), ograniczenia dla samochodów z kratką

3.4. Pozostałe ważne zmiany od 1.01.2014.

 • Opodatkowanie zaliczek w przypadku eksportu towarów (2 miesięczny termin na uzyskanie potwierdzenia wywozu). Skutki uchylenia zwolnienia dla dostawy towarów używanych, zmiany w zakresie stosowania zwolnienia podmiotowego (sposób obliczania limitu 150.000 zł), inne zmiany.

4. Faktury 2013 i 2014.

 • Zasady fakturowania w 2013 i zastąpienie od 2014 wszystkich dotychczasowych przepisów nowymi (uchylenie rozporządzenia fakturowego, uregulowanie zasad fakturowania w ustawie). Omówienie zmian oraz zagadnień budzących wątpliwości w dotychczasowej praktyce, m. in.:
 • definicja faktury (jaki dokument może zostać uznany za fakturę po uchyleniu wymogu stosowania oznaczenia Faktura VAT, w tym problem faktur pro forma)
 • treść faktury - omówienie poszczególnych elementów (w tym możliwość posługiwania się nazwą skróconą, możliwość posługiwania się dotychczasowymi sformułowaniami np. data sprzedaży)
 • terminy wystawiania faktur
 • faktury zaliczkowe,
 • faktury korygujące i noty korygujące (w tym potwierdzanie doręczenia / akceptacja),
 • duplikaty faktur,
 • szczególne rodzaje faktur (m. in. faktury uproszczone, faktury metoda kasowa, faktury dot. marży, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, czynności zw., faktury dot. WDT)
 • faktury wewnętrzne i dokumenty zastępujące fakturę wewnętrzną,
 • faktury elektroniczne (w tym zmiany zasad akceptacji i cofania akceptacji),
 • przechowywanie faktur (w tym faktur papierowych w formie elektronicznej, faktur elektronicznych w formie papierowej),
 • obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktur (także papierowych), za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu,
 • inne zagadnienia dot. fakturowania (m. in. przeliczanie na złotówki, faktura dok. sprzedaż paliwa, faktura dot. opakowań zwrotnych),


5. Zagadnienia kontrowersyjne w VAT, PDOP i PDOF wynikające z najnowszych interpretacji i orzecznictwa.

 • Problemy praktyczne związane ze stosowaniem od 1.01.2013 nowych przepisów antyzatorowych w PDOP / PDOF i VAT w świetle wyjaśnień MF i interpretacji indywidualnych.
 • Premie pieniężne - skutki w VAT i PDOP / PDOF.
 • Imprezy integracyjne - skutki w VAT i PDOP / PDOF dla pracodawcy, pracownika i zaproszonych gości
 • Wydatki związane z reprezentacją (w tym na poczęstunek w restauracji / siedzibie podatnika) - w skutki w VAT i PDOP / PDOF.
 • Programy lojalnościowe - skutki w VAT (rozbieżność pomiędzy stanowiskiem, TS UE, polskich sądów i organów podatkowych).
 • Refakturowanie kosztów dodatkowych na najemcę - skutki w VAT w świetle aktualnych interpretacji i wyroków sądów polskich i TS UE.Prowadzący

Piotr Passowicz
doradca podatkowy, prawnik. Doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał m. in. w Ernst & Young. Od 2003r. w P & K Taxservices. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie VAT, PDOP i międzynarodowego prawa podatkowego. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Od 2007 r. członek Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego, w tym aktualnych zmian w podatku VAT.
INFORMACJE

Współpraca:

  

Cena* :

330 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Oświęcim
Oświęcimskie Centrum Kultury
Śniadeckiego 24Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

Pobierz
pdf_icon Formularz zgłoszeniowy
pdf_icon Pobierz oświadczenie
KONTAKT

Biuro Kraków

t: +48 12 378 69 06
t: +48 12 378 69 01

 

Biuro Katowice

t: +48 32 359 50 10
t: +48 32 359 50 07

Wyszukiwarka szkoleń
Obszary szkoleń
Obligatoryjne Podatki
Obligatoryjne Kadry i płace
Obligatoryjne Prawo pracy
Obligatoryjne Ubezpieczenia społeczne
Obligatoryjne Rachunkowość
Obligatoryjne Budżet
Obligatoryjne Strefa Zarządzania
Szkolenia według miast

mapa

Obligatoryjne Katowice Obligatoryjne Kraków
Obligatoryjne Gliwice Obligatoryjne Rzeszów
Obligatoryjne Rybnik Obligatoryjne Tarnów
Obligatoryjne Częstochowa Obligatoryjne Kielce
Obligatoryjne Bielsko Biała Obligatoryjne Oświęcim
Obligatoryjne Opole Obligatoryjne Wrocław
Obligatoryjne Wadowice Obligatoryjne Zakopane
Aktualności
projekt BDO  realizacja CMS resMedia